BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Para ticaretinde yeni sermaye limiti

Para ticaretinde yeni sermaye limiti

Para ticareti ile uğraşan A.Ş. niteliğindeki banka şubeleri ve yetkili müesseselerin ödenmiş sermayeleri, asgari 100 milyar liradan, 250 milyar liraya çıkarıldı.Para ticareti ile uğraşan A.Ş. niteliğindeki banka şubeleri ve yetkili müesseselerin ödenmiş sermayeleri, asgari 100 milyar liradan, 250 milyar liraya çıkarıldı. Konuyla ilgili tebliğin yayımından önce faaliyette bulunan yetkili müesseseler ise, sermayelerini yeniden belirlenen tutara tamamlamak zorunda olmayacak. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de, değişiklik yapıldı. Buna göre; para ticareti ile uğraşan A.Ş. niteliğindeki banka şubeleri ve yetkili müesseselerin ödenmiş sermayeleri, asgari 100 milyar liradan 250 milyar liraya çıkarıldı. Her şube için ödenmiş sermayeye ilave edilen 250 milyar lira için Ticaret Sicili Gazetesi ve artırılan sermayenin tamamının ödendiğine dair bankadan belge alınacak. Ancak yetkili müesseselerin ortakları tarafından yapılacak hisse devirlerinde, devredilen tutarların toplamının, şirketin ödenmiş sermayesinin yüzde 50’sine ulaşması veya bu oranı aşması ya da doğrudan veya dolaylı olarak yetkili müessesenin yönetim ve denetiminin el değiştirmesine yol açması halinde, devir izin tarihinden itibaren en geç 90 gün içinde sermayenin 250 milyar liraya tamamlanması zorunlu kılındı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT