BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > MEÇHULDEN, üstün görüşlü mektup

MEÇHULDEN, üstün görüşlü mektup

Sayın Kabaklı, (8.4.99) Bosna’da yürütülüp şimdi de Kosova’da süren vahşet hepimizi derinden yaralamıştır.Sayın Kabaklı, (8.4.99) Bosna’da yürütülüp şimdi de Kosova’da süren vahşet hepimizi derinden yaralamıştır. Bu vahşete daha fazla seyirci kalınmamalıdır. Sözlerimi belki fantezi sayarsınız ama... Ülkemizde (Türkten-Kürtten) onbinlerce masum vatandaşımızın kanına giren ve milletimizi sırtından hançerleyen, Miloşeviç vampirinden hiç farkı olmayan Öcalan’ı kullanmanın tam vaktidir. “Bana hizmet için bir fırsat verilsin” diye boyuna yiğitlik eden bu zalime, Miloşeviç ve barbar komutanlarının pis bedenlerinin imha edilmesi görevi verilsin de günahının birazını ödesin samimiyse... Beline bombaları bağlayarak masum vatandaşlarımızın kanına girecek kadar gözü dönmüş, şehirler ve dağlardaki eşkıyaları, çağımızın o Balkan iblisine yönlendirilsin. Böylece temizlik karşılıklı olmuş olur. Allah’ı da memnun edecek bu takdir belki Öcalan zaliminin ahiretine fayda verir. Kosova’dan dalga dalga göç eden kardeşlerimize gelince... Orada kalanlar bu göç dalgasını hemen durdursun. Eli silah tutan Müslmanlar da hemen geriye dönsünler. Onlar saflarını asla boşaltmamalı, boşaltılmış olan yerler de Sırp sırtlanları tarafından doldurulmadan derhal geri alınmalıdır. Unutmayın, bu NATO hava harekâtı dahi Müslüman Arnavutlar üzerine ince bir tezgâh olabilir. Doğrusunu Allah bilir. Tarihe baktığımızda gayri müslimlerin Müslümanlar lehinde hareket ediyormuş gibi göründükleri ve hayırlı bir durum gibi mütalaa ettiğimiz birçok şey netice itibariyle şer olmuştur. Basit bir mantık kuralını uyguladığımızda şu anki durumdan Sırplar’ın kazançlı çıktığı fakat Müslüman Arnavutların külliyen zarara uğradıkları açıkça görülebilir. Avrupa ve Amerika Bosna’daki durumdan akıllanmışlar (Müslümanların aleyhine) ve etnik temizliğin istenen düzeyde ve sürede olmadığını görmüşlerdir. En kötüsü, bizce maskeleri düşmüştür. Şimdi bir taşla iki hatta daha fazla kuş vurmaktadırlar: 1- Avrupa ve Amerika Bosna’da düşürdükleri maskeyi tekrar, ustaca yüzlerine takmış olmasınlar? 2- Bosna’da çok uzun süren ve hedefe tam olarak ulaşmayan etnik temizlik, birkaç haftada gerçekleşiyor mu? 3- Gelecekte süper güç olacağı kendilerince kesin olarak bilinen (ama maalesef bizim tarafımızdan algılanamayan) Türkiye’nin Adriyatik’teki güçlü çınarından memnun mudurlar? 4- Hıristiyan mutaassıpların kendi içlerinde bir habis ur olarak gördükleri Müslüman toplulukları, cerrahi müdahale ile atmak niyetleri devam etmiyor mu? NATO harekâtı başlarken bir kara harekâtının yapılmayacağının açıklanması ve bunu takip eden beyanlar son derece manidardır. Hâlâ da niyetleri belli değil. “Küfür tek bir millettir” İlahi ikazını asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Kosovalı kardeşlerimiz, Anadolu’da dedelerimiz ve ninelerimiz İstiklal harbinde nasıl savaştılarsa öyle savaşsınlar. Çeçenler ve Afganlar Ruslar’la nasıl savaştılarsa öyle savaşsınlar. Kıbrıslı Türk kardeşlerimiz zalim EOKA’cı Rumlar’la nasıl savaştılarsa öyle savaşsınlar. Şu an kazanılacak birkaç önemli muharebe zalimi ürkütecektir. “İnanıyorsanız üstünsünüz” ilahi mührünü hiç unutmayınız. Rabbimiz’in (c.c.) tüm çağların önünde giden kelâmı Kur’an’ın Bakara Suresi, 243, 244 ve 245’inci ayetlerinde şöyle buyurulmaktadır: 243- Görmedin mi o kimseleri ki kendileri binlerce kişi iken ölüm korkusuyla yurtlarından çıktılar. Allah da kendilerine “ölün” dedi, sonra da bir hayat verdi. Şüphesiz Allah insanlara karşı bir lütuf sahibidir. Fakat insanların pek çokları şükretmezler. 244- O halde Allah yolunda çarpışın! Bilin ki Allah, her şeyi işiten ve bilendir. 245- Kimdir o adam ki Allah’a güzel bir ödünç versin de Allah ona birçok katlarıyla ödesin. Allah, darlık da verir, genişlik de verir. Hepiniz de O’na döndürülüp götürüleceksiniz. Yazımı, cennet mekân merhum Mithat Cemal’in iki mısraıyla bitirmek istiyorum: “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.” Allah’ın selamı ve rahmeti Kosovalı kardeşlerimizin ve hepimizin üzerine olsun. (ismi mahfuz)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT