BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İmam-ı A’zam Ebu Hanife “rahmetullahi aleyh” -2-

İmam-ı A’zam Ebu Hanife “rahmetullahi aleyh” -2-

“Allahın rızası”ydı onun tek düşüncesi, Yok idi bundan başka bir maksat ve gayesi. Hak ve doğru ne ise, söyler idi ihlâsla, Bu hususta bir şeyden çekinmezdi o asla.Bu ümmetin ışığı... “Allahın rızası”ydı onun tek düşüncesi, Yok idi bundan başka bir maksat ve gayesi. Hak ve doğru ne ise, söyler idi ihlâsla, Bu hususta bir şeyden çekinmezdi o asla. Onun fetvalarına, herhangi siyasi bir, Düşünce, güç ve baskı, katiyyen girmemiştir. Şahsi dostluk, düşmanlık ve nefsâni arzular, Dünyalık bir menfaat karışmamıştır zinhar. “Allah için” doğruyu söyler idi ihlasla, Zerre kadar bir taviz vermezdi bunda asla. İlim, heybet ve vekar, tatlı dil ve güleryüz, O, bunlarda fazlaca eylemişti temayüz. Muarızlara bile sükûnetle davranır, Güzel ahlakı ile, gösterirdi hep sabır. O, asla kapılmazdı heyecan ve telaşa, İkna yoluna gidip, yapmazdı münakaşa. Kuvvetli şahsiyeti ve keskin zekasıyla, Aklı, ilmi, heybeti ve güzel ahlakıyla, İnsanların içine sanki nüfuz ederdi, Herkese tesir eder, kalpleri cezbederdi. Dini mes’eleleri, misaller göstererek, Öyle anlatırdı ki güzel izah ederek, Nice peşin hükümlü muarızları bile, İkna oluyorlardı, bu izahları ile. Bütün müslümanları, iman ve itikadda, Birleştirip, onlara “Baba” oldu adeta. Dini bozmak istiyen, bozgunculuk çıkaran, Kimseleri de sezip, vermedi fırsat, aman. Onlara da doğruyu güzelce anlatarak, İtikadda birliği, sağladı tam olarak. Koyup o fıkha dahi, birçok esas ve düstur, İkinci hicri asrın, müceddidi olmuştur. Bazı hadislerinde, yine Resul-i ekrem, Şöyle meth eylemiştir, kastederek onu hem: (Nasıl öğünüyorsa Âdem Nebi benimle, Ben dahi öğünürüm, ümmetimden biriyle. İsmi “Nu’man”, künyesi “Ebu Hanife”dir ki, Ümmetimin ışığı, o zattır elbette ki.) (Nasıl öğünürlerse Peygamberler benimle, Ben de öğünüyorum, Ebû Hanife ile. Onu seven bir kimse, beni de sevmiş olur, Onu sevmiyen ise, beni sevmemiş olur.) (Ümmetimden birisi, diriltir şeriatı, Nu’man ibni Sabit’tir, o âlim zatın adı.) (Ümmetimden yükselen olacak her asırda, En çok Ebû Hanife yükselir zamanında.) Bu hadisi şerifler, onu kasdetmektedir, Onun büyüklüğüne, en kuvvetli senettir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT