BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gül yetiştiren adam

Gül yetiştiren adam

Rasim Özdenören, yarım yüzyıla yakın zamandan beri edebiyat bahçesinde güller yetiştiriyor.Çağdaş Türk hikâyeciliğine yeni bir çehre, yerli bir bakış ve millî bir boyut getiren Rasim Özdenören, tam 42 yıldır düşünen, kafa yoran, yazan bir kalem. Özdenören. Yarım asıra yakın bir zamandan beri fikirleriyle sanat eserleriyle, kültür hayatımızın gündeminde kalan yerli ve yabancıların yazılarına konu olan bir yazar. Beyni, kalbi ve ruhuyla bizden. Yerli, millî ve evrensel... İnsanımızın ruh dünyasını zenginleştirmek için harç karan bir usta. Popülerlikten uzak, sıkıcı gündemden ırak bir irade. Geçmişle gelecek arasında köprü olmak isteyen bir beyin, dervişmeşrep bir mizaç. Edebiyatın bütün dallarında ses, klâsikleşen nefes verdi. Hikâye, deneme, oyun, fıkra, gezi yazıları ve romanıyla düşünce ve kültür zemininin oluşmasına gayret gösterdi. “Gül Yetiştiren Adam” yazarın romanının adıydı ama neredeyse adıyla özdeşti. HİKAYECİLİĞİ Kendine özgü bir hikâye anlayışı geliştiren Özdenören’in “Hastalar ve Işıklar”, “Çözülme”, “Çok Sesli Bir Ölüm”, “Çarpılmışlar” ve “Denize Açılan Kapı” isimli hikâye kitapları bulunuyor. Özdenören hikâyelerinde toplumdaki değişme ve çözülmenin sebeplerini ve neticelerini ortaya koyar. Kültür yabancılaşmasını, ailedeki çözülmeyi ve çağın bunalımlarını anlatır. İnsan, bu eserlerin temelini, omurgasını oluşturur. Toplumdaki çözülmeyi, insanlardaki çöküşü ve ahlakî kokuşmuşluğu dile getiren bu hikâyelerde kültür ve inançları yok edilmiş, gelenekleri reddedilmiş bir kesimin arayışları ve dramı sergilenir. Tasvire ağırlık verilen bu hikâyelerde durmuş oturmuş bir dil zevki, şiirli bir üslûp bulunur. Özdenören’e göre, “sanatın en uç amacı gerçeği araştırmaktır, en geniş anlamda evrenin sırlarını sezdirmektir. Sanatın görevi insanın hakikatini araştırmaktır.” Ona göre “hikâye nüansları yakalama sanatıdır.” FİKİR VE DENEME “İki Dünya”, “Müslümanca Yaşamak”, “Kent İlişkileri”, “Yeniden İnanmak”, “Red Yazıları”, “Yeni Dünya Düzeninin Sefaleti”, “Yaşadığımız Günler”, “Kafa Karıştıran Kelimeler”, “Acemi Yolcu”, “Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı?”, “Ruhun Malzemeleri”, “Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler”, “Ben ve Hayat ve Ölüm”... Bunlar Özdenören’in fikir ve deneme kitapları. Sağlam bir dünya görüşüne sahip olan Özdenören, defalarca baskı yapan bu eserlerinde Türkiye’de yaşayan inanmış bir aydın gözüyle ülke gerçeklerinin peşine düşerken, dünyadaki gelişmeleri de adım adım izliyor. Meselelere derinlemesine yaklaşan yazar, problemlerin kaynağında insanımızın kendisine ve değerlerine yabancılaşmasını buluyor. Batılılaşma, küreselleşme, modernleşme, demokrasi, liberalizm, insan hakları, laiklik, yeni dünya düzeni gibi kavramlara karşı tahlilci ve sorgulayıcı bir bakış açısı getiriyor. Zihniyet çözümlemelerine girişen yazar, satıhtaki meseleleri değil, kökleri daha derinde olan temel noktaları dert edinir. Günübirlik çözümlerin ardında değil kalıcı çareler peşindedir. Ona göre büyük rüyâlar, geniş hayaller insanı ve devletleri yüceltir. İÇ DÜNYADA GEZMEK “Çok Sesli Bir Ölüm”ün yazarı, dış dünyada dolaşırken, iç âlemi de ihmal etmez. İnsan ben’inin çeşitli korkularını, zaaflarını, kibrini, aşkını, kısacası muhtelif hallerini, çeşitli görüntülerini alır. Denemelerinde bediî bir zevk, estetik bir tad kadar fikri bir ziyafet çeker okuyucusuna. Çağın getirdiği manevi hastalıklarla ruhu paramparça olan insanımızın gönlüne bir ışık gibi akar. Rasim Özdenören, sadece edebiyat dünyamızdaki, özellikle hikâyeciliğimizdeki önemli yeriyle değil, insanımız, ülkemiz ve dünya meseleleri üzerine kafa yoruşuyla, problemler karşısında gösterdiği çözüm yollarıyla da haysiyetli bir fikir adamı ve namuslu bir Türk aydınıdır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT