BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Devlete çekidüzen

Devlete çekidüzen

norm kadro ile 150 kamu kuruluşu ve bütün belediyelerde teşkilat analizi yapılacak. 2003 yılında bitecek çalışmayla, fonksiyonunu kaybeden kuruluşlar tasfiye edilecek.ANKARA - Kamu kuruluşları, il özel idareleri ve belediyeler 2003 yılı sonuna kadar yeniden yapılandırmaya tabi tutulacak. Bu süreç sonunda artık işlevsel özelliklerini yitiren kuruluşlar tasfiye edilecek. Devlet Personel Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, önümüzdeki günlerde Başbakan Bülent Ecevit imzalı yayımlanacak bir genelgeyle kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak norm kadro çalışmalarında uyulacak usul ve esasların belirleneceği bildirildi. Genelgeye göre, norm kadro çalışmaları 1 Temmuz’da başlayacak. Genelgenin birinci aşamasında teşkilat analizi yapılacak. Öncelikle mevcut teşkilat yapısı ortaya konulacak. Ardından Anayasa, kanunlar ve ilgili diğer mevzuat gözönünde bulundurularak örgüt analizine gidilecek. Kuruluş analizi sonucu mevcut teşkilat yapısının sürdürülmesi ya da değişiklikler yapılması suretiyle yeni bir teşkilat şeması önerilecek. İkinci aşamada ise görev-iş tanımlaması yapılacak. İnce hesaplar İş analizleri ile kamu kuruluşunun faaliyetini sürdürebilmesi için hangi işlerin, memur, sözleşmeli ve sürekli işçiler kanalıyla yürütüleceği ve hangi nitelikle personel istihdam edileceği tespit edilecek. İlgili kuruluşun geçici işçiye ihtiyacı varsa bu da ortaya konacak. Son aşamada ise norm kadro ve pozisyon sayıları belirlenecek. İş ölçümü tekniklerinden yararlanılarak gerçekleştirilecek teşkilat şemasında, yurtdışı teşkilatlar dahil her birimde, her bir iş için istihdam şekillerine göre kaç kadro ya da pozisyon bulundurulacağı saptanacak. Bunlar standart kılavuzlara işlenecek. Belirlenen takvime göre, bu çalışmaları tamamlayacak kamu kurum ve kuruluşları, norm kadro dosyasını daha sonra Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığı’na gönderecek. Başbakanlık Genelgesine göre, kamu kuruluşları norm kadro çalışmalarını Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’ne, Milli Prodüktivite Merkezi’ne, üniversitelerin bu alanda uzmanlaşmış öğretim üyelerine, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı’nca yeterlilikleri onaylanan özel kuruluşlara yaptırabilecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT