BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bulgaristan’da kralın dönüşü

Bulgaristan’da kralın dönüşü

Bulgaristan’da yapılan son genel seçimde seçmen, “kraldan çok kralcı” davrandı ve ilk defa bir kral başbakan oldu. İkinci Dünya Savaşı sonunda Stalin’in ajanı olan Dimitrov, bir darbe ile Bulgaristan’da komünist rejim kurmuş ve 1946 yılında yapılan sözde referandum neticesi kral ve ailesi sürgüne gönderilmiş, böylelikle krallık rejimi lağvedilmişti.Bulgaristan’da yapılan son genel seçimde seçmen, “kraldan çok kralcı” davrandı ve ilk defa bir kral başbakan oldu. İkinci Dünya Savaşı sonunda Stalin’in ajanı olan Dimitrov, bir darbe ile Bulgaristan’da komünist rejim kurmuş ve 1946 yılında yapılan sözde referandum neticesi kral ve ailesi sürgüne gönderilmiş, böylelikle krallık rejimi lağvedilmişti. Kral’ın gelişi Şu andaki kral 2. Simeon, o zaman 10 yaşlarında idi. İspanya’da sürgünde yaşamış olan kralın çocukları, halihazırda birkaç dil bilmelerine rağmen Bulgarcayı bilmiyorlar. Kral 2. Simeon şu andaki İngiltere Kraliçesi ve Belçika Kralı ile aynı aileden gelmektedirler. 1887 Berlin Antlaşması’nda Osmanlının felâketi hazırlanmıştır. 1887 tarihinde Osmanlının Bulgaristan eyaletinde Müslüman nüfus yüzde 60 olmasına rağmen, 1887 Berlin Antlaşması sonunda zor ve baskı ile Birinci Ferdinand “Saks-Koburg-Gotha” sülalesinden Bulgaristan’a kral yapıldı. İşin şaşılacak tarafı, bu kişi Bulgar halkı ile tercüman vasıtasıyla konuşuyordu. Nitekim 1832 yılında Atina Sarayı’na Birinci Otho (Bavyera Prensi) kral yapıldı. Romanya’ya da 1859 yılında Alman prensi Cuza kral olarak getirildi. O tarihteki “Düvel-i Muazzama” (Avrupa’nın büyük devletleri) böyle istiyordu. Albert Londres’in “Komitacılar” eseri, kralın ülke gerçeklerinden kopuk olduğunu yazar. Köylü isyanı, İkinci Dünya Savaşı, komünistlerin hükümet darbesi, 45 yıllık komünist rejim, komünizmin yıkılışı, serbest piyasa ve çok partili rejime geçiş ve nihayet 2001’de kralın dönüşü. Kral öldü yaşasın yeni kral (2. Simeon’un oğlu Kardam) Komünizmde son; iflas 6 yaşında (1946) Bulgaristan’ı terkeden (sürgün sebebiyle) 2. Simeon, 2001’de Sofya’da seçimde yüzde 43 oy alarak 120 milletvekili çıkarıp geri dönmüştür. Yarım asır Bulgar halkı ve bilhassa genç nesiller “antiaristokratik” krallık aleyhtarı propaganda ile beyinleri yıkandı. Ama bütün bu engellemelere rağmen Bulgar halkının oyları ile kral geri döndü. Bu ise komünizmin ideolojik, ekonomik, ahlaki, sosyal, gelir dağılımı gibi konularda olduğu gibi pratik yönden de hezimetini gösterir. Sürgünden iktidara yürüyen II. Simeon halkla birlikte uzun bir yola çıkacağını ifade ederek “Bu yolun kolay olmayacağını biliyorum. Ama her şekilde başaracağımıza inanıyorum. Bulgaristan’ın Avrupa Birliği ve NATO entegrasyonundan vazgeçmeyeceğim. Bu yola devam edeceğiz. Elimizde tecrübeli kadrolar var. Amacımız Bulgar halkının standardını Avrupa standardına ulaştırmaktır” şeklinde görüş bildirmiştir. 2. Simeon İspanyol ABC gazetesine verdiği beyanatta “Cumhuriyet ülkemizin simgesidir” demekte ise de siyasi uzmanlara göre İspanya’da olduğu gibi ilerde krallığa dönüşme düşüncesindedir. Son seçimle kralın Ulusal Hareketi yüzde 43.05 oy ile 120 milletvekili kazanırken, iktidardaki Birleşik Demokratik Güçler İttifakı 51 milletvekili ile anamuhalefet oldu. Eski komünist (yeni sosyalist) parti 48 milletvekili meclise gönderdi. Bu partilerle beraber Türklerin Hak ve Özgürlükler Hareketi 38. parlamentoda, 19 olan milletvekili sayısını 22’ye çıkardı. Türkiye’deki 35 bin oy ile artış oldu. Bu partinin iktidar ortağı olması muhtemeldir. Komünist rejim sonrası 5. ve 39. parlamento seçimlerini kralın kazanması bazıları için süpriz bazıları için beklenen sondu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT