BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mükemmellik yolculuğuna çıkarken

Mükemmellik yolculuğuna çıkarken

İş dünyası değişime “evet” derken “nasıl” sorusunun cevabını tam olarak alamıyor. Bu alanda mesafe almak ise ancak danışmanlık projeleri ve eğitimlerle, bir başka deyişle bilgiye yatırımla mümkün.Toplam Kalite Yönetimi, öğrenen organizasyon, yalın şirket, kendini yöneten takımlar ve daha nicesi. Bütün yeni yönetim anlayışları sabırlı bir çalışma sonucunda şirketlerde başarı sağlıyor. Öncelikle şirket kültürünün oluşturulması, akabinde yeni anlayışın uygulanması halinde sonuç veriyor. Bu hafta tanıtımını yaptığımız Sayın Dr. Ahmet Kovancı’nın Toplam Kalite ile ilgili çalışmasından derlediğimiz önemli unsurları sizlerle paylaşıyoruz. TKY’nin temel özellikleri + İnsana saygı esastır. + İşletmenin politikasına kalite kavramı yön vermelidir. + Müşterinin tam ve sürekli tatmini ilk hedeftir. + Herkes işini zamanında, her defasında tam ve doğru olarak yapmalıdır. + Bir işi en iyi bilen, yönetici değil o işi yapandır. + Sürekli iyileşme anlayışı esas olmalıdır. + Yöneticiler dahil bütün çalışanların katılacağı sürekli bir eğitim programı uygulanmaldır. + Grup çalışması benimsenmeli ve her kademede uygulanmalıdır. + Ben değil, biz anlayışı tüm çalışanlar tarafından benimsenmelidir. + Her kademede katılımcı yönetim uygulanmalıdır. Tepe yöneticinin sahip olması gereken nitelikler + Bir strateji oluşturup yaşatabilmelidir. + Kalite vizyonunu paylaşabilmelidir. + İnsanlara güvenmeli, yatırım yapmalı ve eğitimi desteklemelidir. + Hayatı boyunca öğrenci olabilmelidir. + Müşteriye her zaman öncelik vermelidir. + Çalışma grupları oluşturabilmelidir. Çalışanların aktif bir TKY programına gönüllü katılımını sağlayabilmek için + Açık bir amaç ve görev tanımı + Sürekli bir öğrenme ve öğretme ortamı oluşturma + Yönetime katılma imkânının sağlanması + İçinde etkin olarak yer aldıklarını hissedebildikleri bir iletişim ortamı oluşturma + Kendi kendini denetleme Gibi konular üzerinde hassasiyetle durulmalı ve sürekli olarak geliştirilmelidir. Toplam kalite yönetiminde sürekli iyileştirme + Sürekli iyileşmenin bir gereksinim olduğuna herkes ikna edilmelidir. + Mevcut kalite düzeyinde bir değişikliğin, yapılabilir olduğu konusunda kaliteden sorumlu olanlar ikna edilmelidir. + En önemli birkaç proje ve en önemli kalite problem alanları belirlenmelidir. + Bilgide sürekli iyileşme için organize olunmalı ve işletmedeki problemlere çözümler önerilmelidir. + Önerilen değişikliklerin etkileri belirlenmelidir. + Değişiklikler kurumsallaştırılmalıdır. + Yeni kalite düzeyini sürdürmek için değerlendirme noktaları belirlenmelidir. Sürekli iyileşmeyi engelleyen faktörlerden bazıları + Yöneticilerin ilgisizliği ve sorumluluk almaktan kaçmaları. + Her şeyin mükemmel olduğunu ve hiçbir sorunun bulunmadığını sanan kişiler. + Kendi işletmesinin büyük bir farkla en iyi olduğunu düşünenler. + Sadece kendi bölümünü düşünenler. + Sadece kendisini düşünüp üstünlük için mücadele edenler. + Umutsuzluk, kıskançlık, çekememezlik vb. duyguları yoğunlukla yaşayanlar. + Yalnızca işle uğraşan, sağduyudan yoksun kişiler. KISA... KISA... KISA... İhlas Hayat Sigorta-İDEM işbirliğinde seminerler dizisi Kriz dönemini eğitime yatırım yaparak atlatmayı ve krizden güçlenerek çıkmayı hedefleyen İhlas Hayat Sigorta, İDEM tarafından 13 modül halinde hazırlanıp sunulan ve her düzeyde yönetici ve çalışanların iştiraki ile gerçekleştirilen seminerler dizisini 19-20 Haziran günleri düzenlenen “Müşteri Odaklı Satış” semineriyle tamamladı. İDEM Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri ile ortaklaşa yürütülen program çerçevesinde İhlas Hayat Sigorta ekibine Öğrenen Şirket Olmak, Şirket Kültürü, Takım Çalışması, Liderlik, Motivasyon, İletişim, Müşteri Odaklı Satış konularında eğitimler verildi. Eğitim programı ile ilgili olarak bir açıklama yapan İhlas Hayat Sigorta Genel Müdür Vekili Korhan AKÇÖL “Kriz dönemlerinde proaktif davranan şirketler kazançlı çıkacaklar. Bu gibi dönemler çalışanlar ve müşteriler ile elele verilerek fırsata dönüştürülebilir. Biz de stratejilerimizi buna göre belirledik ve çalışanlarımızın motivasyonunu yüksek tutarak hem kendilerini geliştirmeleri, hem de şirketimize olan katma değerlerini arttırmaları amacıyla İDEM ile bir çözüm ortaklığına giriştik” dedi. Tüm personelin eğitimine önem verdiklerini belirten Akçöl; müşteri memnuniyetinin ancak, şirket değerlerini paylaşan, gelişen dünyaya ayak uydurabilen, kendini geliştirebilen çalışanlarla sağlanabileceğini, bunun için de çalışanlarına yatırım yapmaktan asla kaçınmayacaklarını sözlerine ekledi. İhlas Hayat Sigorta şirketine verilen İDEM seminerlerini sunan Doç. Dr. Resul İzmirli ise “Artık dünyada şirketlerin sahip oldukları değerler düşünülürken entellektüel sermaye de mutlaka ve önemle dikkate alınıyor. Hatta bazı ileri ülkelerde ve dünya şirketlerinde bu değerler şirket bilançolarında yer almaya başladı bile. Uzun sayılabilecek bir süre kendileriyle bilgi paylaştığımız İhlas Hayat Sigorta çalışan ve yöneticilerini öncelikle bu konudaki idrak düzeyleri sebebiyle takdir ediyorum. Eğlenceli bir ortamda bilgi paylaşımı şeklinde gerçekleşen eğitim süresince gözlemlenen iyileşmeler sevinç ve ümit vericiydi” dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT