BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Teşvik belgesi için yeni limit

Teşvik belgesi için yeni limit

Yatırımların teşvik belgesine bağlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarı, kalkınmada öncelikli yöreler için 50 milyar, diğer yöreler için ise 100 milyar liraya yükseltildi.Yatırımların teşvik belgesine bağlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarı, kalkınmada öncelikli yöreler için 50 milyar, diğer yöreler için ise 100 milyar liraya yükseltildi. Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımlarda aranacak asgari sabit yatırım tutarı ise bu miktarların yüzde 25’i kadar olabilecek. Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu hakkındaki kararda değişiklik yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, dünkü Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre, teşvik belgesine ilişkin başvuruda, T.C Merkez Bankası nezdindeki Fon’a irat kaydedilmek üzere, kalkınmada öncelikle yörelerde yapılacak yatırımlarda 80 milyon, gelişmiş ve normal yörelerde ise 160 milyon lira yatırılması zorunlu olacak. Kalkınmada öncelikli yöreler dışındaki yörelerde 8 trilyon liranın üzerindeki yatırımlarda bu tutar 500 milyon lira, 85 trilyon liranın üzerindeki yatırımlarda ise 1 milyar lira olarak uygulanacak. KDV İSTİSNASI Söz konusu kararla ayrıca, yatırım teşvik belgeli yatırımcıların, 1 Ağustos 1998 tarihinden itibaren belge kapsamında yapacakları makine ve teçhizat ithal ve teslimlerinin Katma Değer Vergisi’nden istisna tutulması kararlaştırıldı. Bu arada, Güneydoğu illeri ağırlıklı 26 ildeki yarım kalmış, işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle işletmeye geçememiş veya kısmen işletmeye geçmiş “turistik konaklama tesisleri” yatırımları da teşvik kapsamına alındı. Buna göre, yatırımın teşvik ve destekten faydalanabilmesi için fiziki olarak gerçekleştirilmiş sabit yatırımın özkaynak oranının, yatırımın teşvik belgeli olması halinde öngörülen asgari özkaynak oranında, teşvik belgesiz olması halinde ise asgari yüzde 30 olması gerekiyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT