BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Genel af yok

Genel af yok

Anayasa Mahkemesi, affı kısmen genişletti Açıklanan karara göre, affın 23 Nisan 1999’dan başlaması reddedildi. Çete kurmak, banka dolandırıcılığı, devlet suçları af dışında tutuldu. Rüşvet suçu af kapsamına alınırken, “daha önce aftan yararlananlar bu aftan yararlanamaz” hükmü iptal edilince Mehmet Ali Ağca’ya da “af umudu” doğdu. Hasan Celal Güzel’in YDH’ye üyelik kararı ise bugüne kaldı.ANKARA (İHA)- Anayasa Mahkemesi, 23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun’un kapsamının genişletilmesi istemini, bazı suçlar açısından kabul etti. Yüksek Mahkeme devlet aleyhine işlenen suçlar ile görevi kötüye kullanma, işkence, çete, sahtecilik, uyuşturucu, ırza geçme, dolandırıcılık, kaçakçılık, orman yakma, gerçeğe aykırı mal bildiriminde bulunma gibi cürümlerin, af kapsamına alınmasını kabul etmedi. Anayasa Mahkemesi, yerel mahkemelerden 4616 sayılı Yasa’nın bazı madde ve hükümlerinin iptali istemiyle yapılan başvuruları dün karara bağladı. Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Haşim Kılıç, Yüksek Mahkeme’nin 12 Temmuz’da başlayan çalışmalarının dün sona ermesinin ardından, alınan kararı açıkladı. Şartla salıverme Kılıç, Anayasa Mahkemesi’nin 4616 sayılı yasanın bir “Af yasası” değil, “Şartla Salıverme Yasası” olduğu kanısına vardığını bildirdi. Mahkeme, Yasa’nın 23 Nisan 1999 tarihini başlangıç alması yönündeki itirazı reddetti. Tarihin değişmesi sözkonusu değil. Anayasa Mahkemesi, 4616 Sayılı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Yasa’nın kapsam dışında bıraktığı Türk Ceza Kanunu’nun “tehdit” fiillerini düzenleyen 188 ve 191., “görevi kötüye kullanma” fiilini içeren 240., “firar” eylemini içeren 298. ve “meslekte gerekli özeni göstermeyerek kazaya sebebiyet verme” fiilini düzenleyen 383. maddelerinin yasa kapsamı dışında bırakılmasını Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. Eşitsizlik getiren maddeler Yüksek Mahkeme, ayrıca yasada yer alan “...şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum edilenler ile aldıkları ceza herhangi bir nedenle şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaya dönüştürülenlerin toplam hükümlülük süresinden 10 yıl indirilir” hükmünü Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. Yüksek Mahkeme, bu maddenin iptal edilmesiyle, aynı maddenin 2. bendinin 2. paragrafındaki “...veya toplam hükümlülük sürelerinden...” ibaresinin de uygulama imkanı kalmadığı için iptaline karar verdi. Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Haşim Kılıç, bu iptale ilişkin soruları cevaplandırırken, bu düzenlemenin müebbet ağır hapis cezasına çarptırılanlar ile şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaya çarptırılanlar açısından eşitsizlik oluşturduğunu kaydetti. Şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaya çarptırılanların toplam hükümlülük süresinden 10 yıllık indirim yapıldığını hatırlatan Kılıç, buna karşılık müebbet ağır hapis cezasına çarptırılanlardan ise 36 yıl üzerinden 10 yıl indirim yapıldığını, bunun da şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaya çarptırılanlar açısından eşitsizlik oluşturduğuna dikkati çekti. Örneğin, şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalarının toplam hükümlülük süresi 50 yıl olan bir kişi, cezasından 10 yıl indirildikten sonra kalan 40 yıllık cezayı çekerken, müebbet hapis cezasına çarptırılan bir kişi 36 yıl üzerinden 10 yıl indirimden yararlanarak 26 yıl sonra tahliye imkanına sahip oluyordu. Af kapsamına alınmayan suçlar Anayasa Mahkemesi’nin af kapsamına almadığı suçlar arasında, cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak (çete suçları), ırza geçme, işkence, mali suçlar, devlet aleyhine işlenen cürümler, zimmet, irtikap, memurların kötü muamelesi, patlayıcı madde imal etmek, resmi ve hususi belgelerde, çek-senette sahtecilik, devlet ihalelerinde şiddet ve tehditle rekabeti önleme, uyuşturucu imal ve ithal etmek, dolandırıcılık, hileli iflas ve Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet suçları yer aldı. Böylece banka dolandıranlar yargılanmaya devam edecek. Ayrıca Fas’ta yakalanan ve son günlerde kamuoyunun gündeminde bulunan Ayşegül Tecimer ve benzeri suçları işleyenler de bu yasadan yararlanamayacaklar. Af kapsamı içine alınan suçlar Yüksek Mahkeme’nin af kasamına aldığı maddeler ise, tehditle bilgi alma, kişiyi inancını, siyasi, sosyal görüşünü açıklamaya zorlama, tehdit, memurun görevini kötüye kullanması, firar ve firara yardım, kusurlu yangın, infilak, deniz kazası, batırma, tahribata sebebiyet verme. Kalemli’ye af Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla görevi kötüye kullanma suçundan yargılanan TBMM eski Başkanı Mustafa Kalemli ve Halkbank eski Genel Müdürü Yenal Ansen aftan yararlanabilecekler. Anayasa Mahkemesi Türk Ceza Yasası’nın 240’ıncı maddesinde yer alan görevi kötüye kullanmayla ilgili maddeyi iptal etti. Ansen ve Kalemli ile birlikte bazı belediye başkanları ve bürokratlar bu maddeden yararlanacak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 86072
  % 1.74
 • 6.0742
  % -0.37
 • 6.8075
  % -0.15
 • 7.7293
  % 0.17
 • 251.383
  % -0.09
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT