BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Türkiye istikrar unsuru ama...

Türkiye istikrar unsuru ama...

Türkiye’mizin jeo-politiği, yeniden şekillenmekte olan dünyada ana istikrar unsurlarından birisi ve hatta belki de en önemlisidir.Türkiye’mizin jeo-politiği, yeniden şekillenmekte olan dünyada ana istikrar unsurlarından birisi ve hatta belki de en önemlisidir. Bundan dolayıdır ki, Türkiye’siz ne Avrupa Birliği, tam ve kamil manada olabilir ve ne de, Türkiye’siz bir ABD dünyaya nizamat verebilir! Türkiye’miz maalesef, kendi gücünün ve etkinliğinin farkında değildir. Kötü, na-ehil, yetersiz politikacılar yüzünden Türkiye; dünyada olması gereken yerde değildir. Biz bilelim veya bilmeyelim; Orta-Doğu’nun, Balkanların, Kafkasya’nın ve Orta-Asya Türk Cumhuriyetlerinin anahtarı elimizdedir. Ve bütün bu bölgelerin istikrar ya da istikrarsızlığı bizim istikrarımıza veya istikrarsızlığımıza bağlıdır. İstikrarlı ve güçlü bir Türkiye, bütün bu bölgelere huzuru, istikrarı ve barışı getirebilecek yegane ülkedir. Yeter ki, Türkiye yerinde sağlam durabilsin ve ayağını yere emin basabilsin! Geçen yüzyılda olduğu gibi, gelecek yüzyılda da dünya, bu coğrafyanın etkinliklerine göre şekillenecektir. Çünkü; dünyanın istikbaldeki zenginliği ve enerji kaynakları bu bölgelerde bulunmaktadır. Geçen yüzyıl Orta-Doğu ne idiyse, bu yüzyıl da Orta-Asya Türk Cumhuriyetleri odur! Batılı Büyük Güçler Orta-Doğu’yu ele geçirebilmek için, Cihan Devleti’mizi yıktılar. Orta-Asya’yı ele geçirebilmek içinse, buralarını elinde bulunduran Sovyet Rusya’yı yıkmaya gerek kalmamış, çünkü Sovyet İmparatorluğu kendiliğinden çökmüştür. Şimdi geriye, buraların paylaşımı kalıyor ki, aynı Büyük Güçler, bu defa da yine Türklerle ve Türkiye ile karşılaşıyorlar! Dün, ‘hasta adam’ konumunda karşılaşmış ve Cihan Devleti’mizden olarak; dünyayı şekillendiren enerji kaynaklarına sahip bu bölge, emperyalist güçlerin eline geçmişti. Dikkat ederseniz, bugün de; kendi elleriyle zayıflattıkları bir Türkiye’nin üzerine üzerine gelmekteler! Darboğaza ittikleri Türkiye’den tavizler koparabilmek için, parayı gıdım gıdım veriyorlar ve her verişlerinde, karşılarında olan insanları, hangi mevkide olurlarsa olsunlar alaşağı ediyorlar! Oysa, verilmekte olan bu tavizlerin sonu gelmez; çünkü, adamların niyeti bozuktur ve Türkiye ve Türklük âlemini, dün olduğu gibi bugün de, paylaşımın dışında tutmak istemektedirler. Halbuki, akıllı ve teennili davranmaları, bizden çok onların menfaatinedir. ABD’in ve AB’nin Türkiye’ye uzatacağı dostluk eli, hem bölgedeki ihtilafların çözümüne yardımcı olacak ve hem de, güçlü ve istikrarlı,dost ve müttefik bir Türkiye sayesinde, bölgedeki zenginliklere daha rahat ve kolay ulaşıp, kavuşabileceklerdir. Ama, onlar adaleti değil (Türkiye’yi ve Türklük âlemini dışlayarak ve hep bana zihniyeti ile hareket ettiklerinden) zorbalığı temsil ettiklerinden, isteklerine ulaşabilmek için, hep bildik, eski ve gayr-ı insanı metotları tatbik mevkiine koyacaklardır. Nitekim koymaktadırlar da! Türkiye’nin zayıf yerini bularak ve hep oraya vurarak tavizler koparmakta ve dün oynadıkları oyunu, aynen oynamak istemektedirler. Devlet ve millet sevdalısı, deha çapında devlet ve siyaset adamlarına her zamankinden daha fazla muhtaç olduğumuz bugünde, samyeli esmişçesine kaht-ı ricali yaşıyor ve bunun acı bedellerini ödüyoruz! Ne acı!
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT