BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Türk Lirasına itibar...

Türk Lirasına itibar...

En hayati konularımızdan biri budur. Eğer TL itibar kazanmazsa ekonomide baş aşağı gidiş durmaz. Bu sebeple ATO teşekküre layıktır. O’nun yaptığını hükümetin başlatması gerekirdi. Başbakan şimdi bu fikre katılıyor.En hayati konularımızdan biri budur. Eğer TL itibar kazanmazsa ekonomide baş aşağı gidiş durmaz. Bu sebeple ATO teşekküre layıktır. O’nun yaptığını hükümetin başlatması gerekirdi. Başbakan şimdi bu fikre katılıyor. Dediği doğru. ‘Bir milletin parası onun şerefidir’. TL’ye kıymet kazandırmak, onu da para sınıfına koymak hamasi sözler ve hissi davranışlarla olmaz. Sıkı tedbirler almak gerekir. Yoksa TL’yle çalışıp dövizle harcayan millet olma garabetinden kurtulamayız. Bunun için haylice düşünce geliştirilebilir... -Yurt dışına çıkışlarda dolar ödeme mecburiyeti kaldırılmalı. Bir ödeme şartsa ödeme TL üzerinden yapılmalı. -Bedelli askerlik için TL imkânı araştırılmalı. -Devletin, hükümetin, resmi kuruluşların hiçbir tasarruf, tedbir ve kararı dövize endeksli veya doğrudan döviz cinsiyle ödemeli olmamalı. -Milletlerarası kontratlar hariç hiçbir sözleşme döviz cinsinden yapılamamalı. -Döviz üzerinden kiralama yasaklanmalı. -Daha evvel iç hukukta ticaret ve teminatla alakalı dövize dayalı olarak yapılmış her cins karar, anlaşma ve sözleşme iptal edilmeli. -Dövizle mal satışı mümkün olmamalı. -Şirketlerde dövizle maaş ödemesi kaldırılmalı. -Hisse senedi, bono vs dövize endeksli olarak çıkartılmamalı. -Döviz üzerinden borçlanmalar geçersiz sayılmalı. -Bütün bunlar en geç 15 gün içinde kanun hükmünde kararname ile tanzim edilmeli... Daha başka tedbirler de olabilir. Bunlar bizim ilk elden aklımıza gelenler. Mesela bu meyanda bankalarda döviz hesabı devam etmeli mi etmemeli mi? Geliştirilmiş tezlerden de istifade edilebilir. Mesela, LDP’nin Yeni Lira diye bir görüşü var. Orada pratik bir teklif yapılmakta. ‘Bir lira eşittir bir dolar’ gibi. Unutmayınız devlet olmanın ilk üç şartından biri para basabilmektir. Para, akçe, lira... adına ne derseniz deyiniz.. O, hükümdarlık sembolüdür. Paranız ne kadar sağlamsa siz o kadar ayaktasınız. ‘Bir milletin parası onun şerefidir’ sözü isabetlidir. Yalnız bunu söyleyecek son kişi Ecevit’tir. Gerçi, O, “bir ulusun parası onun onurudur” dedi . Ah Bülent Bey ah!..Şu arı dil düşkünlüğünü arı para için de gösterseydiniz belki TL’nin bugün bir değeri olurdu. Yanlış vadilerde gezindiniz. Şimdi siz de şikâyet ediyorsunuz. Peki hastayı kim iyileştirecek? Neyse bereket ki Sinan Aygün gibi üretken beyinler var. Bu yerinde teşebbüsün üç gün konuşulduktan sonra unutulmaması için milletvekilleri başta olmak üzere her vatanseveri vazifeye çağırıyoruz. Eli değnek tutan herkesin askere çağrıldığı İstiklal Savaşı günlerinde bile paramız daha değerliydi. Sömürge olmamak parayı kurtarmakla mümkündür. Dikkat ediniz nesiller Amerikanlaşıyor. Sebep, onların kuvvetli bizim zayıf paraya sahip olmamız.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT