BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KOCA YUSUF

KOCA YUSUF

Hocası İsmail Pehlivan, onun fındık kırma taşına kafayı taktığını görünce, bir kenara çekmiş; “Uulum, demişti. Fındık kırma taşını kaldırmayı aklına kuumuşsun. İnşaallah başarır, Demir Baba’yı ürürsün. Bir de, böyle bir taşla fındık nasıl kırılır diye düşünmektesin. Bunu becermenin, bu taştan on kat daa büük bir taşı kaldırmaktan daa zor olduu midanda.



Hocası İsmail Pehlivan, onun fındık kırma taşına kafayı taktığını görünce, bir kenara çekmiş; “Uulum, demişti. Fındık kırma taşını kaldırmayı aklına kuumuşsun. İnşaallah başarır, Demir Baba’yı ürürsün. Bir de, böyle bir taşla fındık nasıl kırılır diye düşünmektesin. Bunu becermenin, bu taştan on kat daa büük bir taşı kaldırmaktan daa zor olduu midanda. Demir Baba, akikaten de bu taşla fındık kırmış mı bilemem. Bana kalsa kırmıştır. Çünkü Demir Baba, hem korkunç kuvvete sahipti, hem de gönül eriydi... Asıl önemlisi de Deliorman alkının bu fındık kırma taşına bütün kalbiyle inanmasıdır. İnsanın nefsiyle savaşı, bu taşla fındık kırmaktan çok daha zorludur. ‘Asıl pelivan, nefsini yenendir’ sözünü sakın unutma. Nefs, ruh, kalp gibi her an bizimledir. Ancak iman etmemiştir. İlahlık iddiasındadır... Evliyalık, tasavvuf, nefsi iman ettirme yoludur. Pelivan da, kişinin nefsi, şeytan ve onu dinden, akiki güzellikleeden uzaklaştıran çevresiyle mücadelesini temsil iden kimsedir...” Hocasının bu sözleri, Yusuf’un hayat rehberi olmuştu.  Hocası Yusuf’a Pehlivanlar Tekkesi’nin kurucusu Pehlivan Demir Hasan’ın kim olduğunu, Yusuf’u, türbede Kur’an-ı Kerim okurken bulduğunda şu sözlerle anlatmıştı: “Uulum Yusuf, Demir Pelivan’ı çok seveesin. Birkaç kelimeyle anlatmaa çalışayın. O, bir alperendir. Gönül ile bileği kaynaştırmıştır. Er Sultan’ın talebesidir. Deliorman halkı tarafından çok sevilir. Babanın yüzlerce menkıbesi anlatılır. Romanya Voyvodasının kanının şişmesi, bundan kurtulmak için tekkeye tuz vakıf yapması gibi menkıbeleri çok meşurdur... Evliya Çelebi, Demir Baba’nın, Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri’nin bağlılarından olduunu, burayı ziyaret ettiğinde 150 kadar talebe bulunduğu, hem güreş hem de nefislerini terbiye için ilim ve edep çalıştıklaanı sülemekte. Evliya Çelebi, ‘Süleymaniye Camii ile Eski Saray duvarı arasında Serçeşme-i Küştigiran Demir Baba Meydanı namıyle meşhur meydan vaadır. Serçeşme-i Küştigiran, başpehlivan dimektir. Hâlâ ikindiden sonra bütün tekke pehlivanları o güzel yerde güleşirlee, güleşin Türkçesi güreştir. Bu Demir Pelivan, Yavuz Sultan Selim zamanında, dört adet yezidî arslanı ile düüşüp, dördünü dahi ikişer parça eylemiştir” diye yazmakta. Demir Asan Pelivan’ın İstanbul’da ne kadar kaldığı belli diil. Ancak, daa sonra buraa gelip Tekkesini kuumuş, bu tekkeye nice vakıfla temin etmiş ve binlecre yiğit pelivan yitiştirmiştir. Demir Asan Pelivan, niçin bura pelivanla tekkesi açma itiyacı hissetmiştir? Pelivanlan Rumeli’ndeki ilk piri, Romanya, Deliorman ve Edirne Fatihi Sarı Saltuk’un izini takip edip, bu serhat boyuna yeleşmiş. Yeleşmiş ki, serhatboyunda yiitle, bilee bükülmezlee eksik olmasın. Tekkeyi ve türbeyi yakın zamanda, Baba-i âlem diye ün yapan Pelivan İbram Paşa yenilemişti. İbram Paşa, Rusçuk’ta görevli bulunduu sırada bu tamir işini yapmıştı. Yöre halkı, kendisine, Pelivan Paşa, demekteydilee.” ¥ DEVAMI YARIN
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99503
  % -0.33
 • 5.6393
  % -1.83
 • 6.3819
  % -1.56
 • 7.4307
  % -2.03
 • 239.303
  % -1.66
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT