BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İşçi-işveren fon kuruyor

İşçi-işveren fon kuruyor

Türk-İş, Hak-İş ve TİSK arasında imzalanan ancak DİSK’in imza koymadığı sonuç bilirisine göre, “Kapanan işletmeleri ekonomiye kazandırmak ve işsiz kalan işçileri mağdur etmemek için bağımsız fon oluşturulması” kararlaştırıldı.ANKARA - İşçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarının dün İstanbul’da gerçekleştirdiği toplantının ardından açıklanan sonuç bildirisinde, “işçi ve işveren tarafının ulusal çıkarlar için somut konularda etkili ve kapsamlı işbirliği dönemine geçilmesi konusunda mutabık kaldığı” belirtildi. DİSK’in imza koymadığı sonuç bildirisinde, işçi ve işveren konfederasyon başkanları, yönetim kurulları ve sendika başkanlarının katılımı ile dün gerçekleştirilen toplantıda, işsizlik, işten çıkarmalar ile kapanan işyerlerinin sorunları ve çözüm yollarının değerlendirildiği ifade edilerek, ağır ekonomik kriz karşısında gerçekleştirilebilecek işbirliği yollarının görüşüldüğü kaydedildi. Ulusal istihdam stratejisi Bildiride şöyle denildi: “Ülkemizdeki tüm işçi ve işveren tarafları ulusal çıkarlarımız için somut konularda etkili ve kapsamlı bir işbirliği dönemine geçilmesi konusunda mutabık kalmışlardır. İşçi ve işveren konfederasyon ve sendikaları faaliyetlerinde işletmenin işçisi ve işvereniyle bir bütün oluşturduğu gerçeğinden hareketle, çağdaş hak ve özgürlükler ve çalışma koşulları rehber alınarak, işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması, işletmenin rekabet gücünün geliştirilmesi amaçlarını esas alacaklardır. Bu amaçla bir ulusal istihdam stratejisinin oluşturulmasına çalışacaklardır. Politika ve uygulamalarında taraflar her iki amacın da takipçisi olacak, bu iki amaç arasında denge ve uyum sağlanacaktır.” Kan kaybı durdurulsun Sonuç bildirisinde, ekonomik krizin, ülkede çok önemli üretim, yatırım, ihracat ve istihdam kayıplarına neden olduğuna dikkat çekilerek, bu durumun ülkeyi geriye götürdüğü, ulusal onuru zedeleyici davranışlara yol açtığı vurgulandı. Bildiride, öncelikle işyeri kapanmaları ile işsizlik ve yoksulluk artışının önlenmesi, akabinde hızlı kalkınma dönemine geçilmesi, üreten ve istihdam yaratan reel sektördeki kan kaybının durdurulması istenerek, şöyle devam edildi: “2001 Eylül ayında reel sektörün yaşadığı sorunları, bunların kaynaklarını, işten çıkarmaları ve benzeri sorunları analiz etmek amacıyla ortak bir anket çalışması yapılacaktır. Anket sonuçları Ekim ayında kamuoyuna açıklanacaktır. Ekonomik kriz nedeniyle reel sektör işletmelerinin ekonomiye kazandırılması, işsiz kalan işçilerin işlerine kavuşturulması , güç durumda bulunan firmaların durumunun objektif olarak değerlendirilmesi, istihdamın ve yatırımların teşvik edilmesi için işçi ve işveren konfederasyonlarının ve diğer sivil toplum kuruluşlarının yönetiminde ve hükümetten bağımsız, toplumun gönüllü mali desteklerini esas alacak bir fon oluşturulması için ortak değerlendirme çalışmalarına başlanacaktır.” İşbirliği çağrısı TİSK, Türk-İş ve Hak-İş’in ortak politikalar geliştirmek ve bilimsel çalışmaların işçi ve işveren sendikacılığına olumlu katkısını sağlamak amacıyla ortak bir araştırma merkezi oluşturacakları belirtilen bildiride, “Bu amaçla hükümetimizi işbirliğini üçlü yapıya kavuşturmaya çağırıyoruz. Türkiye, işçi ve işveren kuruluşlarının ulusumuzdan büyük destek alan bu toplantıyla başlattıkları toplumsal dayanışma ile krizi aşacaktır” denildi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT