BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yıllık ücretli izin süreleri

Yıllık ücretli izin süreleri

1475 Sayılı İş Kanunu'na Göre; Hizmet süresi: a) Bir yıldan, beş yıla kadar olanlara yılda 12 gün, b) Beş yıldan fazla ve on beş yıldan az olanlara yılda 18 gün, c) On beş yıl ve daha fazla olanlara yılda 24 gün, ücretli yıllık izin verilir. Ancak 18 ve daha küçük yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin 18 günden az olamaz. Yıllık izin süresine cumartesi günleri dahil edilir, pazar ve genel tatil günleri dahil edilmez.1475 Sayılı İş Kanunu'na Göre; Hizmet süresi: a) Bir yıldan, beş yıla kadar olanlara yılda 12 gün, b) Beş yıldan fazla ve on beş yıldan az olanlara yılda 18 gün, c) On beş yıl ve daha fazla olanlara yılda 24 gün, ücretli yıllık izin verilir. Ancak 18 ve daha küçük yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin 18 günden az olamaz. Yıllık izin süresine cumartesi günleri dahil edilir, pazar ve genel tatil günleri dahil edilmez. 5953 Sayılı Basın-İş Kanunu'na Göre; a) Gazetecilik işyerinde en az bir yıl çalışmış ve meslekte 10 yıldan az kıdemi olan gazeteciye yılda dört hafta, b) Gazetecilik mesleğinde hizmeti 10 yıldan fazla olan gazeteciye o işyerinde en az bir yıl çalışmış olmak şartıyla yılda altı hafta, c) Günlük yayınlanmayan mevkutelerde çalışan gazetecilere her altı aylık çalışma devresi için iki hafta, Yıllık ücretli izin verilir. 854 Sayılı Deniz-iş Kanunu'na Göre; Aynı işveren emrinde veya aynı gemide bir takvim yılı içinde bir veya birkaç hizmet aktine dayanarak en az altı ay çalışmış olan gemiadamı, yıllık ücretli izine hak kazanır. a) Altı aydan bir yıla kadar hizmeti olan gemi adamları için 15 günden ve bir yıl ve daha fazla hizmeti olanlar için yılda bir aydan az olamaz. Kadınların doğum izni; Kadın işçilerin doğumdan önce 6 ve doğumdan sonra 6 hafta olmak üzere toplam toplam 12 hafta (3 ay) doğum izinleri vardır ve bu sürede çalıştırılmaları yasaktır. Alınan süreler hekim raporu ile artırılabilir. Doğumdan sonra kadın işçinin isteği halinde, "aynı süreler kadar ücretsiz izin" verilebilir. İhbar Önelleri İhbar öneli, belirsiz süreli hizmet akdi taraflarının akdi feshetmeden önce bu durumu önceden karşı tarafa bildirmeleri gereken süreyi ifade eder ve işveren dilerse bu ihbar müddeti ücretini peşin vererek akdi derhal feshedebilir. 1475 Sayılı İş Kanunu'na Göre; 1475 Sayılı İş Kanunu'nun 13. maddesine göre; Süresi belirli olmayan sürekli hizmet akitlerinin feshinden önce durumun diğer tarafa aşağıda belirtilen süreler kadar önce bildirilmesi veya ihbar tazminatı ödenmesi gerekir. (Kanun 1475/13) - İşi 6 aydan az sürmüş işçi için 2 hafta, - İşi 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş işçi için 4 hafta, - İşi 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için 6 hafta, - İşi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için 8 hafta, 5953 Sayılı Basın-İş Kanunu'na göre; Basın mesleğinde çalışanlar ile çalıştıranlar arasındaki yazılı olması gereken hizmet akdine göre, (5953/5-6-7. md.) meslekte en az beş yıl çalışmış olan gazetecilere kıdem hakkı tanınır ve kıdem hakkını kazanan gazeteciye yapılan yazılı fesih ihbarı, -üç ay sonra hüküm ifade eder. -Beş seneden az hizmeti olan gazeteciye yapılan yazılı fesih ihbarı ise bir ay sonra hüküm ifade eder. -Hizmet akdi gazeteci tarafından feshedilecek ise en az bir ay önceden işverene bildirmelidir. 854 Sayılı Deniz-İş Kanunu'na göre, Süresi belirsiz hizmet akti, gemiadamının işe alınmasından itibaren altı ay geçmedikçe bozulamaz. (md.16) Hizmet akti: -İşi altı ay sürmüş olan gemiadamı için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlıyarak iki hafta sonra, -İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan gemiadamı için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlıyarak dört hafta sonra, -İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan gemiadamı için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlıyarak altı hafta sonra, -İşi üç yıldan fazla sürmüş olan gemiadamı için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlıyarak sekiz hafta sonra Bozulmuş olur.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT