BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Teröre savaş ilân edildi

Teröre savaş ilân edildi

ABD, derinlemesine etkili olduğu Birleşmiş Milletler’i ve bilhassa NATO’yu yanına alıp savaşa başlamak üzeredir. NATO üyesi Türkiye de savaşa girmiş durumdadır. Savaş, devletler arasında olur. Pekiyi Türkiye Cumhuriyeti hangi devletlerle savaş hâlindedir? Bu daha belli değil. Teröre karşı savaş ilân edildi. Terörün sığındığı ve üslendiği ülkelere karşı hem de en ciddisinden askerî harekât başlayacaktır.Hangi ülkeler? Burası meçhuldür. Washington karar verecektir. NATO devletleri ve bu arada Türkiye, Washington’ın seçimini endişeli bir merak içinde bekliyorlar. Dikkat gerektiren husus, Müslümanlar’a, hattâ sadece Araplar’a karşı bir savaş tablosunu ortaya çıkarmamaktır. İslâm=terör iddiası kabûl edilemez, tamamen yanlıştır. Birleşik Amerika’nın 7 milyon Müslüman tebaası devletlerine sadık iyi Amerikalılar’dır. Kaldı ki ABD, birçok Arap ülkesi ile içli dışlı ilişkiler içindedir. İsrail’in fazlaca kollanması ve Filistinliler’in üzerine fazlaca gidilmesi de tepki oluşturacaktır. Afganistan’da bir kara harekâtına gelince, ikinci bir Vietnam demektir. Ancak Taliban yönetiminin yıkılmaya çalışılacağı açıktır. Binaenaleyh Amerika’nın durumu zordur. Zira süper gücünü nereye doğrultacağı bilinmiyor. Bununla beraber, uğradığı akıl almaz taarruza şiddetle cevap verecektir. Pax Americana’dan vazgeçip kıt’asına çekilecek değildir. Türkiye’nin durumu daha zordur. Ankara, PKK terörüne karşı NATO anlaşmasının 5. maddesini işletemedi. Terör konusunda Batı’yı uyaramadı. Dünya barışı ile birinci derecede ilgili şikâyetlerimizi pas geçenler, şimdi terör bize de sıçrar mı diye titriyorlar. 5. madde, NATO tarihinde ilk defa, ABD için yürürlüğe kondu. Ankara, Irak savaşında uğradığı on milyonlarca dolar zararı, terörle mücadelede harcadığı yüz milyar doları ve on binlerce insan kaybını unutmadı. Üstelik AB ordusu karar mekanizmasının dışında bırakılmak istendi. Bugün ABD ve AB, daha akıllı davranmaya mecburdur, tarihte yeni sayfa açıldığını kendileri söylüyorlar. Ve Türkiye, daha dikkatli olacaktır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT