BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Elektrik yasası kararı esastan

Elektrik yasası kararı esastan

Anayasa Mahkemesi, Elektrik Piyasası Yasası’nın kamuya ait elektrik üretim ve dağıtım tesislerinden işletme hakları devri ve özelleştirilmesi öngörülenlerden, devir işlemlerini 31 Ekim 2001 tarihine kadar tamamlayamayan şirketlerin mevcut sözleşmelerinin hükümsüz kalacağını öngören düzenleme-sinin iptal istemini esastan görüşmeye karar verdi.ANKARA - Anayasa Mahkemesi, Elektrik Piyasası Yasası’nın kamuya ait elektrik üretim ve dağıtım tesislerinden işletme hakları devri ve özelleştirilmesi öngörülenlerden, devir işlemlerini 31 Ekim 2001 tarihine kadar tamamlayamayan şirketlerin mevcut sözleşmelerinin hükümsüz kalacağını öngören düzenleme-sinin iptal istemini esastan görüşmeye karar verdi. Anayasa Mahkemesi Heyeti, bu sabahki toplantısında Anamuhalefet Partisi DYP’nin 4628 sayılı Elektrik Piyasası Yasası’nın 2. maddesinin 4. fıkrasının d bendinin 1 numaralı alt bendiyle geçici 4. maddesinde değişiklik yapan 4694 sayılı Elektrik Piyasası Yasası’nda değişiklik yapılmasına ilişkin yasanın 1. maddesinin, iptal ve yürürlüğünün durdurulması isteminde ilk incelemesini tamamladı. Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Haşim Kılıç, toplantı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, sözkonusu yasanın ilgili maddesinin iptali isteminde, esasa geçtiklerini belirterek, yürütmenin durdurulması ile ilgili kararı daha sonra vereceklerini söyledi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT