BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mübârek üç aylar

Mübârek üç aylar

Üç aylar ve bu aylardaki mübârek geceler, nefis ve şeytan tuzağına düşmüş ve her iki dünyasını zindana çevirecek günah, isyan ve gaflet bataklığında boğulmakla karşı karşıya gelmiş insanın kurtuluşu için uzatılan can simididirler...Bugün mübarek üç ayların ilki olan Receb ayının biridir. Dinimiz, mubârek aylara, günlere, gecelere önem vermiştir. Allahü teâlâ, kullarına çok acıdığı için, bazı gecelere kıymet vermiş, bu gecelerdeki, duâ ve tövbeleri kabul edeceğini bildirmişdir. Kullarının çok ibâdet yapması, duâ ve tövbe etmeleri için bu geceleri sebep kılmıştır. İnsan, varlıklar içinde en mümtaz ve en mükerrem bir şekilde yaratılıp yükselmelere ve alçalmalara müsait, duygu ve kabiliyetlerle donatılmıştır. İnsan, yüce yaratıcı tarafından bu dünya “Eşref-i mahluk” olarak gönderilmiştir. Bunun yanında insanı imtihana da tabi tutmuştur. Bu imtihanı kaybedecek davranışlarda bulunarak, yüce Yaratanı unutup, en büyük düşman olan nefis ve şeytanların peşinden giden insanları kurtarmak için de kullarına bazı fırsatlar vermiş, onları düştükleri bataklıktan kurtarmak istemiştir. İşte üç aylar ve bu aylardaki mübârek geceler, nefis ve şeytan tuzağına düşmüş ve her iki dünyasını zindana çevirecek günah, isyan ve gaflet bataklığında boğulmakla karşı karşıya gelmiş insanın kurtuluşu için uzatılan can simididirler. Mübârek aylar ve geceler günahkâr ve yaratılış gayesini unutan insanlara kerem ve ihsan sahibi yüce Allah tarafından tanınan ve eğer değerlendirilirse çok büyük kazançlara vesile olan bir fırsattır. Receb ayının fazileti Bu aylarda ve gecelerde içimizi ve dışımızı bilen Rabbimize karşı, nefsimizi muhasebeye çekmeli, O’nun bizim dünya ve âhıret hayatımızı Cennet’e çevirmek için gönderdiği İslâma tam teslim olup olmadığımızı gözden geçirmeli, hiç vakit geçirmeden İslâmın rahmet, bereket, mağfiret, fazilet ve hayat bahşeden çeşmesinden kana kana nasip almak için bu ayları, günleri başlangıç yapmalıyız. Receb, “Tercib” kelimesinden gelmektedir. Bu da tazim ve hürmet manasına gelir. Allahü teâlâ, bu ayda oruç tutanların, bu aya saygı gösterenlerin günahlarını affeder, çok sevap ve üstün dereceler ihsan eder. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Receb-i şerifte bir kimsenin tuttuğu bir orucun sevabı, o kimsenin otuz sene nafile oruç tutmasına eşittir.) (Bir kimse, Allahü teâlânın ay’ı olan Receb ayında, bir mümin kardeşini gam ve üzüntüden kurtarırsa, Allahü teâlâ, ona Firdevs’te gözünün görebildiği kadar büyük bir köşk ihsan eder. Uyanınız, kendinize geliniz ve Receb ayına hürmet ve ikram ediniz ki, Allahü teâlâ da size ikram ve ihsan etsin.) Receb ayında yapılan iyilikler, tutulan oruçlar, günahları temizler. Zira Receb-i şerifin isimlerinden birisi de Şehr-ül mutahhardır. Günahlardan temizlenilmesi ve yüksek derecelere kavuşulması sebebi ile bu isim verilmiştir. Receb, tövbe, hürmet ve ibadet ayıdır. Şaban, muhabbet ve hizmet ayıdır. Ramazan ise, yakınlık ve nimet ayıdır. Zünnun-i Mısrî hazretleri buyurdu ki: - Receb tohum ekme, Şaban sulama, Ramazan ise, hasat ayıdır. Yani ekip suladığını biçip toplayacak bir aydır. Herkes ektiğini biçer. Amelinin, ibadetinin karşılığını alır. Tohum ekmeyen, hasat mevsimi gelince pişman olur. Receb ayının magfirete, Şaban ayının şefaate ve Ramazan ayının da sevapların kat kat verilmesine mahsus olduğu bildirilmiştir. Bu aylara hürmet etmek, günahlardan uzaklaşmakla ve ibadetleri yapmakla olur. Hürmet edip, saygı gösteren, kat kat karşılığını görecektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Şâban benim ayım, Receb Allahü tealanın ayı, Ramazan da benim ümmetimin ayıdır. Şâban günahlara kefaret ayı, Ramazan ise günahları temizleyici aydır.) Bazı alimler de şöyle buyurdu: “Yıl ağaç gibidir. Receb ay’ı, ağacın yapraklı olduğu, Şaban meyveli, Ramazan ise, meyvesinin toplanacağı zaman gibidir. Receb, Allahü teâlâdan magfiret, Şaban şefaat, Ramazan sevapların kat kat olduğu aydır.” Peygamber efendimiz, Receb ay’ı gelince; “Ya Rabbi, bize Receb ve Şabanı mübarek eyle ve bizi Ramazana eriştir” diye duâ ederdi. Hz. Ali yılda dört geceyi tamamen ibadetle geçirirdi. Bu geceler şunlardır: 1- Receb-i şerifin ilk gecesi, 2- Ramazan Bayramı geceleri 3- Kurban Bayramı geceleri 4- Şaban-ı şerifin onbeşinci gecesi. Bu ayda tutulan oruç Bir defasında, Peygamber efendimiz, Receb ayında tutulacak oruçların faziletini anlatıyordu. Orada bulunanlardan, pîr-i fani bir zat ayağa kalkıp dedi ki: - Ya Resulallah, ben Receb ayının hepsini oruçlu geçiremem. Bunun üzerine Peygamber efendimiz buyurdu ki: “Sen Receb ayının birinci, onbeşinci ve sonuncu günleri oruç tut, hepsini tutmuş sevabına kavuşursun. Çünkü sevaplar on misli yazılır. Fakat sen Receb-i şerifin ilk cuma gecesinden gafil olma ki, melekler o geceye Regaib gecesi demişlerdir. Zira o gece, gecenin üçte biri geçtikten sonra göklerde ve yerde bir melek kalmaz, hepsi Kâbe-i muazzama etrafında toplanırlar. Allahü teâlâ onlara hitaben buyurur ki: - Ey meleklerim, dilediğinizi benden isteyiniz! “Magfiret ettim” Melekler, isteklerini arz ederler: - Ya Rabbi, istediğimiz, Receb ayında oruç tutanları magfiret etmendir. Allahü teâlâ buyurur: - Ben, Receb ayında oruç tutanları magfiret ettim.”
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 103310
  % -1.48
 • 5.471
  % -0.15
 • 6.2116
  % -0.1
 • 7.2201
  % -0.63
 • 228.954
  % -0.48
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT