BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Milletvekillerine kitap

Milletvekillerine kitap

Devlet Bakanı Kemal Derviş, “Güçlü Ekonomiye Geçiş Programında Temel Yapısal Refomlar” başlıklı kitabı bütün milletvekillerine gönderdi.Devlet Bakanı Kemal Derviş, “Güçlü Ekonomiye Geçiş Programında Temel Yapısal Refomlar” başlıklı kitabı bütün milletvekillerine gönderdi. Kitap sivil toplum örgütleri ve akademisyenlere de yollanacak. Devlet Bakanı Derviş, yapısal reformlar sonucunda hedeflenen noktaları anlatan kitabın giriş yazısında şunları kaydetti: “Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu sorunların, üstesinden gelinmesi, 21. yüzyılda bilgi çağının yakalanması, Avrupa Birliği ile entegrasyon sürecinin tamamlanması, yüksek ve kronik enflasyondan kurtulunması ve gelir dağılımı adaletsizliğinin giderilmesi ile etkin olmayan devlet yapısının sağlıklı bir hale getirilmesi doğrultusunda uygulamaya konulan Türkiye’nin Güçlü Ekonomiye Geçiş Programının en önemli unsurlarından temel yapısal reformlar konularında hazırlamış olduğumuz kitabı ekte takdim ediyorum. Bu vesileyle en derin saygılarımı sunarım.” Toplam 100 sayfadan oluşan kitap, şu ana başlıklardan oluşuyor: “Yapısal Reformlarda Genel Değerler, Mevzuat Kronolojisi, Kamu Harcama Yönetimi Reformu, Telekomünikasyon Sektörü Reformu, Tarım Sektörü Reformu, Yatırımlarda Karşılaşılan İdari Engellerin Ortadan Kaldırılması Reformu, Kamu Mali Sisteminde Reform, Sosyal Güvenlik Sistemi Reformu ve Kamu Bankaları Reformu.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT