BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Uçar’a yeni görev

Uçar’a yeni görev

İslâm Araştırmaları Merkezi’ne “Başkan” olarak tayin edilen Prof.Dr. Şahin Uçar, çok yönlü sanatçılığı ile tanınan bir ilim adamı...Şimdiye kadar 12 cilt yayınlayıp yarılayan İslam Ansiklopedisi’ni de neşreden İstanbul’daki Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi Başkanlığı’na Prof.Dr. Şahin Uçar getirildi. Şahin Uçar, Türkiye’deki tek tarih profesörüdür. Tarif felsefesi meşakkatli ve yeteneğe bağlı olan bir ilim dalıdır. Tarihçi olmayıp felsefeden bu dala geçenlerin, felsefesini yaptıkları ilmi bilmedikleri için başarı şansları olmamıştır. İbn-i Haldûn, ilk tarih filozofu kabul edilir. 20. yüzyılın en büyük tarih filozofu ise İngiliz Bizantinisti Arnold Toynbee’dir Bilgin ve sanatkâr Prof. Uçar, çok cepheli bir bilgin, sanatkar ve fikir adamıdır. Okuyucuların benim bu gibi sıfatları çok titizlikle kullandığımı bilirler. Arapça, Farsça, İngilizce ve Latince bilmektedir. İlk iki dili daha çocukluğunda öğrendi. Latince bilen çok nadir tarihçilerimizden biridir (diğeri Prof. Dr. İlber Ortaylı’dır). Tarih felsefesi ve İslam tarihi üzerine Türkçe ve İngilizce değerli kitapları bulunuyor. Bir çok defa ABD (bilhassa Princeton) ve Avrupa üniversitelerinde, akademilerinde, kütüphanelerinde çalışmış ve araştırmalar yapmıştır. Divanı basıldı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitiren Şahin Uçar, çeşitli üniversitelerde çalıştı, Dekanlık ve Rektör Vekilliği yaptı, genç yaşta emekliliğini istedi. Kazakistan’da Yesevi Üniversitesi’nde bir yıl profesörlükte bulundu. Şahin bey, edebiyatımızda divan sahibi son şairdir. “Şeyda” mahlası ile klasik dil ve üsluptaki divanı basılıdır. Ayrıca hattat ve müzehhibdir. Tanbur çalmış, ney üflemiş, gençliğinde klasik musikimize bir çok beste kazandırmıştır. Bestenigâr makamında Ağır ve Yörük Semaileri bile vardır. Prof. Uçar’a yeni görevinde başarılar diliyoruz. Bu gibi görevlerde Şahin Uçar tipindeki çok cepheli seçkin kişilere nice engeller çıkartıldığını biliyoruz. Çalışmalarını zevkle izleyeceğiz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT