BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Türkiye'de en önemli sorun enflasyon, en güvenilen kurum ordu

Türkiye'de en önemli sorun enflasyon, en güvenilen kurum ordu

Türkiye'de çözülmesi gereken en önemli sorunların başında enflasyon ve hayat pahalılığı, işsizlik ile rüşvet ve yolsuzluğun geldiği bildirildi.Türkiye'de çözülmesi gereken en önemli sorunların başında enflasyon ve hayat pahalılığı, işsizlik ile rüşvet ve yolsuzluğun geldiği bildirildi. Hazine Müsteşarlığı, Başbakanlık Teftiş Kurulu başkanlığı ile çok sayıda bakanlık temsilcilerinden oluşan Yönlendirme Komitesi'nin düzenlediği, ODTÜ'deki ''Türkiye'de Etkin Yönetim ve Yolsuzlukla Mücadelenin Geliştirilmesi'' konulu uluslararası konferansa, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) tarafından yaptırılan ''Hanehalkı Yolsuzluk Araştırması'' sonuçları sunuldu. Araştırma kapsamında ''Türkiye'de çözülmesi gereken en önemli sorun nedir'' sorusuna verilen yanıtlarda, enflasyon ve hayat pahalılığı ilk sırayı, işsizlik ikinci sırayı, rüşvet ve yolsuzluk ise üçüncü sırayı alırken, eğitim, Güneydoğu sorunu, demokrasi, sağlık ve ahlaki yozlaşma bunları izledi. Güvenilen kurumlar sıralamasında ise Silahlı Kuvvetler, AKUT ve üniversiteler ilk üç sırayı alırken, merkezi yönetim, TBMM ve siyasi partiler son üç sırayı paylaştılar. ''Kurumların hizmetlerinden memnuniyet duyulup duyulmadığı'' sorusuna verilen cevaplarda da, Silahlı Kuvvetler ilk sırayı, ilk ve orta öğretim kurumları ikinci sırayı, mahkemeler üçüncü sırayı aldı. Hizmetlerden duyulan memnuniyet sıralamasında, trafik polisleri, vergi daireleri ve gümrükler ise son üç sırada yer aldılar. ''Belediyeler tarafından vatandaşa hizmet verilirken, ne derece eşit muamele yapılıyor'' sorusuna, yüzde 52 oranında eşit davranılmıyor, yüzde 25 oranında da tamamen eşit davranılıyor yanıtları verilirken, ''belediyeler ihalelerde şirketlere ne derece eşit muamele yapıyor'' sorusuna, yüzde 59 oranında eşit davranılmıyor, yüzde 16 oranında da tamamen eşit davranılıyor yanıtı geldi. Merkezi yönetim hizmetlerinde, ''sizce merkezi yönetim hizmetleri verilirken vatandaşlara ne derece eşit muamele yapılıyor'' sorusuna, yüzde 58 oranında hiç eşit davranılmıyor, yüzde 19 oranında da tamamen eşit davranılıyor yanıtı geldi. ''Sizce merkezi yönetim, devlet ihalelerinde şirketlere ne derece eşit muamele yapıyor'' sorusuna ise yüzde 61 oranında eşit davranmıyor, yüzde 15 oranında da eşit davranıyor şeklinde cevaplandı. Rüşvetin görülebileceği alanlar ise trafik hizmetleri, gümrükler ve maliye olarak sıralandı. ''İşinizin düştüğü kurumlarda, kural dışı bir ödeme yaptınız veya hediye verdiniz mi'' sorusuna verilen yanıtlarda, ilk sırayı yüzde 23 ile trafik polisleri, ikinci sırayı yüzde 20 ile gümrük, üçüncü sırayı ise yüzde 13 ile trafik dışı polis alırken, son üç sırayı yüzde 7 ile mahkemeler, yüzde 6 ile belediye ve bağlı kurumlar yine yüzde 6 ile vergi daireleri aldı. ''Bu ödeme veya hediyenin maddi değeri ne kadardı'' soruna verilen yanıtta da, gümrük 168 milyon lira ile ilk sırayı, mahkeme 156 milyon lira ile ikinci sırayı, trafik dışı polis 78 milyon lira ile üçüncü sırayı alırken, bu soruda son üç sırayı 38 milyon lira ile vergi daireleri, 30 milyon lira ile ilk ve orta öğretim kurumları, 15 milyon lira ile de trafik polisleri aldı. Türkiye'de yolsuzluk ve rüşvetle mücadelede, en önemli ve acil reforma gidilmesi istenen kurumların belirtilmesinin istendiği soruda ise gümrükler yüzde 54 ile birinci, vergi daireleri yüzde 50 ile ikinci, trafik polisleri yüzde 42 ile üçüncü sırada yer alırken, mahkemeler yüzde 30, belediyeler ile ilk ve orta öğretim kurumları yüzde 27 ile son sırayı paylaştılar.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT