BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > LPG'ye sıkı denetim geliyor

LPG'ye sıkı denetim geliyor

Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu, kullanımı giderek yaygınlaşan kamuoyunda otogaz ve tüpgaz olarak bilinen likit petrol gazı (LPG) alanında yetki karmaşasına son verildiğini açıkladı.Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu, kullanımı giderek yaygınlaşan kamuoyunda otogaz ve tüpgaz olarak bilinen likit petrol gazı (LPG) alanında yetki karmaşasına son verildiğini açıkladı. Tanrıkulu, bu alanda faaliyet ve güvenlik ilkelerini ve kurallarını belirleyen yönetmelik taslağının hazırlanarak Başbakanlığa gönderildiğini kaydetti. Bakan Tanrıkulu, yaptığı yazılı açıklamada, alternatif yakıt olarak taşıt araçlarında 1998 yılında yüzde 4.7 olan LPG kullanım oranının 2000 yılında yüzde 26.7’ye yükseldiğini ve ülkede bir “otogaz” sektörünün ortaya çıkmasına neden olduğunu hatırlattı. Tanrıkulu, LPG’nin üretiminden tüketimine dek uzanan zincirde tüketicinin can ve mal güvenliğinin korunması için alınması gereken tedbirler ve uyulması zorunlu kurallar bulunduğunu belirtti. Sanayi ve Ticaret Bakanı, bakanlığının LPG istasyonlarında kurallara ve güvenlik koşullarına uygunluğun sağlanması için yoğun denetimler yürüttüğünü bildirdi. Tanrıkulu, bakanlıkça yürürlüğe konan TS 11939 “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) İkmal İstasyonu - Karayolu Taşıtları İçin Emniyet Kuralları” Standartıyla LPG istasyonlarında bulunması gereken teknik kriterlerin belirlendiğini ifade etti. Bakan Tanrıkulu, bu bağlamda Bakanlık tarafından il müdürlüklerineLPG oto ikmal istasyonlarında yapılan denetimlerin TS 11939 standardına göre yapılması, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren işletmelerin buldurulması ve standarda aykırılık durumunda da cezai işlemlerin yapılması talimatı verildiğini kaydetti. YETKİ KARMAŞASI GİDERİLDİ LPG ikmal istasyonu açabilmek için ilgili mevzuatın bir çok kurumdan çeşitli izin ve ruhsatların alınmasını gerektirdiğini, bu izinlerin verilmesi için aranan kriter ve niteliklerin birbirinden farklı, bazen de çelişkili olduğunu belirten Bakan Tanrıkulu, bu karmaşanın girişimciler açısından büyük sıkıntı yarattığını söyledi. Bakan Tanrıkulu, mevzuat karışıklığının yol açtığı şikayetlerin değerlendirilmesi sonucunda, LPG ikmal mevzuatının uyumlaştırılması veuygulamada birliğin sağlanması amacıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı öncülüğünde ilgili kurum ve kuruluşlarla başlatılan çalışmaların tamamlandığını bildirdi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde, İçişleri, Sağlık, Eerji ve Tabii kaynaklar, Bayındırlık ve İskan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Çevre bakanlıklarıyla, Türk Standardları Enstitüsü (TSE), belediye ve sektör temsilcileriyle ortaklaşa yapılan çalışmalar sonucunda “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) ile Çalışan Motorlu Taşıtlar İkmal İstasyonları, Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırma Kuralları Hakkında Yönetmelik Taslağı”nın tamamlandığını belirten Bakan Tanrıkulu, taslağın Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildiğini ifade etti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT