BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Petrol ve Uyuşturucu

Petrol ve Uyuşturucu

Amerika’nın Afganistan’a açtığı savaşta petrol ve uyuşturucu faktörlerini unutmamak gerekiyor. Afganistan, dünyanın başlıca uyuşturucu merkezlerinden biri hâlindedir. Bu maddeler, Avrupa’ya ihrac ediliyor. Kârın bir kısmını Taliban alıp silâha yatırıyor. Afganlar, Pakistanlılar ve Batı mafyasının büyük patronları, yılda on milyarlarca doları paylaşıyorlar. Türkiye’den de geçen bu trafikte terör, çok kazançlı çıkıyor. PKK da gelirinin büyük kısmını uyuşturucu taşıyıp dağıtarak sağlıyordu.Amerika’nın Afganistan’a açtığı savaşta petrol ve uyuşturucu faktörlerini unutmamak gerekiyor. Afganistan, dünyanın başlıca uyuşturucu merkezlerinden biri hâlindedir. Bu maddeler, Avrupa’ya ihrac ediliyor. Kârın bir kısmını Taliban alıp silâha yatırıyor. Afganlar, Pakistanlılar ve Batı mafyasının büyük patronları, yılda on milyarlarca doları paylaşıyorlar. Türkiye’den de geçen bu trafikte terör, çok kazançlı çıkıyor. PKK da gelirinin büyük kısmını uyuşturucu taşıyıp dağıtarak sağlıyordu. Binaenaleyh Amerika, yalnız teröre değil, uyuşturucuya da savaş açmış bulunuyor. ‹kinci savaşın daha karmaşık olduğu açıktır. Çünkü uyuşturucunun büyük müşterisi Batı Hıristiyan dünyasıdır. Ve bu sektörden her milletten yüz binlerce insan pay alıyor. Dünyada milyonlarca mübtela mevcuttur. Afganistan üstelik Orta Asya petrol ve gaz yollarının güneyindedir. Yol üzerinde ABD-Pakistan anlaşması, Afganistan’da Amerika’ya düşman olmıyan bir iktidarın gelmesiyle mümkündür. Böylece kişi başına 33.000 dolar gelirli 275 milyon nüfuslu Birleşik Amerika ile kişi başına 200 dolar gelirli 26 milyon (bunun 6 milyonu ülke dışında mülteci) nüfuslu Afganistan arasında bir savaş başlıyor. Böylesine dengesiz bir savaşta Afganlar, 19. asırda İngilizler’i durduran dağlarına güveniyorlar. Evvelki gün Başkan Bush, nükleer denemeleri sürdürdükleri için Washington’ın 3 yıl önce Hindistan ile Pakistan’a koyduğu ambargoya benzer ekonomik kısıtlamaları kaldırdı. Pakistan ayrıca borçlarının ertelenmesini istiyor, belki silinmesini bekliyor. Pakistan savaştan kârlı çıkabilir ve daha modern bir ülke hâline gelebilir. Terör ve uyuşturucu gibi çok büyük insanlık belâları ise, geniş ölçüde zemin kaybeder. Tamamen yok edilmeleri maalesef imkânsızdır. Önümüzdeki uzun vadeli savaş yıllarında, terörün uyuşturucu ve yoksulluk kaynakları üzerinde elbette durulacak, tedbirler alınacaktır. Kaldı ki terörün politik ve psikolojik daha epey kaynağı bulunuyor. Gazeteniz Türkiye’nin âlim yazarı, aynı zamanda tecrübeli bir politikacı olan dostum Prof. Dr. Yılmaz Altuğ’un Terörün Anatomisi adlı kitabında bütün bu faktörler yetkiyle anlatılmıştır. (Altın Kitaplar, ‹stanbul 1995)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT