BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Anayasa maratonu

Anayasa maratonu

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Anayasa maratonu başladı. Bazıları epey önemli 37 madde değiştiriliyor (tâdîl ediliyor.) Bu yeterli mi? Değil 37, 137 madde değiştirilse bile çağdaş Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılamaz.Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Anayasa maratonu başladı. Bazıları epey önemli 37 madde değiştiriliyor (tâdîl ediliyor.) Bu yeterli mi? Değil 37, 137 madde değiştirilse bile çağdaş Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılamaz. Nitekim, Yargıtay Başkanımız Dr. Sami Selçuk, yeni bir Anayasa zorunluluğunu tekrar vurguladı. Sayın Selçuk’un bazı fikirlerine katılmıyabilirsiniz, ben de katılmıyorum. Ama fikir hürriyetimize ufuklar açtığını, bir çok peşin hükmü yıktığını, makamını tam bir ehliyet ve liyakatle temsil ettiğini inkâra imkân yoktur. Bir de halkımızın ve biz yazar çizerlerin anlıyabileceğimiz Türkçe ile konuşsa, sözleri daha etkili olacak, daha fazla yararlanabileceğiz. İsteyenin kelime icadına kalkıştığı bir dil yoktur. Sayın Başkan bunu çok iyi bilir. O zaman bu kadar fantezi nedir? Kimsenin bilmediği, üstelik âhenkten mahrum, Türk dilinin dehasına aykırı lafızlarla millete seslenebilmek zordur. Yepyeni, daha kısa, milletlerarası hukuka uygun, bizi çağdaş uygarlık düzeyine taşıyabilecek, liberal, kafalara ve kalemlere zincirlemeye kalkışmayan bir Anayasa... Bu milletin hakkıdır. İnşallah sırası gelecektir. TBMM 37 madde sınavından geçtikten sonra, daha kolaylaşacaktır. Tabii Sayın Yargıtay Başkanımız’ın Yüce Meclisimiz’in bütün kesimleri temsil etmediği fikrine katılmıyoruz. Avrupa meclisleri hangi kesimleri temsil ediyorsa, bizde de durum aynıdır. TBMM Başkanı Sayın Ömer İzgi derhal cevap verdi. Meclisimiz sivil bir anayasaya doğru gidiyor, hızını kesmek doğru değil. 37 maddenin tadilinde mızıkçılık ve hile yapacak partinin ve milletvekilinin, kendi oturduğu dalı keseceği hususunu gene yazıyorum. Milletin hakları ortaya çıkarılacaktır. Çocuklarımızın istikbali ile oynanmıyacaktır. Oylama gizlidir. Fakat her üyenin verdiği oyu ve niçin verdiğini, asgarî politika tecrübesi bulunan herkes bilecektir. Demokrasimiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin üstün iradesi test edilmektedir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT