BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Meclis jet gibi

Meclis jet gibi

“Başlangıç Metni”ni kapsayan ilk maddedeki “Hiçbir düşünce ve mülahazanın” ifadesi “Hiçbir faaliyetin” olarak değiştirildi. 2 ve 3. maddelerin ardından, gözaltı süresini dört güne indiren 4. madde de gizli oylamayla kabul edildi.ANKARA- TBMM Genel Kurulu’nda 37 maddelik değişiklik teklifi paketindeki ilk üç madde değiştirilerek kabul edildi. TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Murat Sökmenoğlu başkanlığında saat 11:00’de toplandı. Meclis daha sonra Jet hızıyla değişikliği öngörülen maddelerin görüşmelerine geçti. Meclis’te grubu bulunan partilerin temsilcilerinin lehte ve aleyhte konuşmalarının ardından Anayasa Değişikliği Teklifi’nin birinci maddesi 426 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Birinci maddenin gizli oylamasına 466 milletvekili katıldı. Madde 24 milletvekilinin ret oyuna karşı 426 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. 10 milletvekilinin çekimser kaldığı oylamada, 1 oy geçersiz sayıldı, 5 oy da boş çıktı. Birinci madde değişikliği ile Anayasa’nın Başlangıç metninin beşinci fıkrasının başında yeralan “Hiçbir düşünce ve mülahazanın” ifadesi “Hiçbir faaliyetin” olarak değiştirildi. Fıkranın yeni şekli şöyle: “Hiçbir faaliyetin Türk milli menfaatlerinin, Türk varlığının, devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihi ve manevi değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılapları ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği ve laiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının, devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı.” ‘Laik Cumhuriyet’ eklendi Bu maddenin ardından müzakeresi tamamlanan anayasa değişiklik teklifinin 2. maddesi de 437 oyla kabul edildi. 2. maddenin oylama sonuçları şöyle: Katılan: 472, Kabul: 437, Red: 17, Çekimser: 8, Boş: 7, Geçersiz: 3 Hak ve hürriyetlere kanunla getirilecek sınırlamaları içeren 2. maddeye müzakereler sırasında 6 partinin ortak verdiği bir önerge ile ‘laik Cumhuriyetin’ ibaresi eklendi. Buna göre madde, şu şekilde yeniden düzenlendi: “Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasa’nın özüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeni ve laik cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.” Anayasa değşikliklerine geniş ara vermeksizin devam eden TBMM Genel Kurulu daha sonra Anayasa değişikliği teklifinin 3’üncü maddesini de kabul etti. Madde üzerindeki, temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamamasına ilişkin düzenleme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi doğrultusunda değiştirildi. Yeni düzenleme Anayasa’nın 14’üncü maddesinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile uyumlu hale getirilerek, eylem ve yorum yoluyla hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmasının önlenmesine yönelik hükümler öngören yeni şekli şöyle: “Anayasa’da yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve laik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz. Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişilere, Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasa’da belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz.” Notlar... Birinci maddenin oylamasından önce MHP’den istifa ederek Bağımsız kalan İçel Milletvekili Ali Güngör değişikliğin “Anayasa’ya aykırı olduğunu” iddia ederek tekliften çıkartılmasını istedi. Yapılan oylama sonucu Güngör’ün önergesi reddedildi. DYP Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in değişiklik önergesi ise birleşimi yöneten Başkanvekili Murat Sökmenoğlu’nun TBMM Başkanvekillerinin önerge verebileceği yönündeki Anayasa Mahkemesi kararını okumasına karşın önergesini geri çekti. Genel Kurul Salonu’nda görüşmeler sürerken, iktidar ve muhalefet parti temsilcilerinin yoğun kulis yaptığı gözlendi. Oy kullanma sırasında bekleyen milletvekilleri Başbakan Bülent Ecevit’e öncelik tanırken, Ecevit de sırasını partisinin Amasya Milletvekili Gönül Saray Alphan’a verdi. Oy kullanmayı hızlandırmak için Genel Kurul salonuna iki yeni kabin daha yerleştirildi. ‘Bu değişiklik gururumuzdur’ ANKARA- (İHA)- Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanan Anayasa değişikliğik paketi üzerinde Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin uzlaştığını belirterek, “Anayasa’nın değişik maddelerinde farklı görüşlere sahip olabiliriz, ama önemli olan bu konuda geniş bir toplumsal uzlaşma sağlanmasıdır” dedi. 38. Dönem adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adaylarının ad çekme törenine katılan Adalet Bakanı Türk, yaptığı konuşmada, Türkiye’nin dört bir tarafında adalet hizmetlerini yerine getirmek üzere, 2 yıllık staj sürelerini tamamlayarak, mesleğe kabul edilen 133 hakim ile 76 cumhuriyet savcısı adaylarının kuralarını çekeceklerini bildirdi. Törenin yurt içinde ve yurt dışında çok önemli bir dönemden geçilen zaman kesiminde yapıldığını belirten Türk, ‘’Dün görüşülmesine başlanan Anayasa değişikliği teklifi, şimdiye kadar TBMM’ye sunulan 1982 Anayasası’na ilişkin en kapsamlı değişiklik teklifidir’’ dedi. Kanun teklifinin tümü üzerinde yapılan görüşmelerden sonra maddelere geçilmesinin ‘’Çok büyük bir çoğunlukla’’ kabul edildiğini belirten Türk, ‘’Bu hiçbir şekilde küçümsenmemelidir, aksine gurur duyulması gereken bir atılımdır’’ diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından, hakim ve savcı adayları teker teker kürsüye gelerek görev yerlerini kendi elleriyle belirledi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT