BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Meclis tam gaz

Meclis tam gaz

Tarihi Anayasa değişikliğinde maddeler jet hızıyla geçiyor İlk iki günlük yoğun maratonun ardından dün kabul edilen 5 maddeden biri olan 19. maddeye göre, işsizlerin de çalışanlar gibi koruma altına alınması kararlaştırıldı. 20. maddede ise “işçiler ve işverenler” ibaresi “çalışanlar ve işverenler” olarak değiştirildi.ANKARA - TBMM Genel Kurulu’nda, Anayasa’nın “Sendika Kurma Hakkı” başlıklı 51’inci maddesinde değişiklik öngören Anayasa Değişikliği Teklifi’nin 20’nci maddesi kabul edildi. Anayasa’nın 51. maddesinin ilk fıkrasındaki “işçiler ve işverenler” ibaresi, “Çalışanlar ve işverenler” olarak düzenlenerek, diğer çalışanlara da sendika kurma hakkı tanınıyor. Ayrıca, değişiklikle, sendika ve üst kuruluş yöneticiliği için aranan 10 yıl bilfiil çalışmış olma şartı da kaldırılıyor. Mevcut düzenlemede yeralan, sendikaların gerekli belgeleri vermemeleri halinde haklarında kapatılma davaları açılmasına yönelik hüküm de çıkarılıyor. İşsizler de koruma altında TBMM Genel Kurulu’nda, Anayasa Değişikliği Teklifi’nin işsizlerin de korunmasına yönelik 19. maddesi kabul edildi. Kabul edilen değişikle Anayasa’nın “Çalışma Hakkı ve Ödevi” başlıklı 49. maddesinin ikinci fıkrası yeniden düzenlendi. Sözkonusu değişiklik şöyle: “Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam oluşturur ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.” Bu değişiklikle, devlet işsizleri de koruma altına almış oldu. Bu arada, MHP İstanbul Milletvekili Mustafa Verkaya ve arkadaşlarının verdiği, “Hiç kimse ve kuruluşun, borçlarından doğan yükümlülüğünü yerine getirememesinden dolayı üretimi durdurulamaz” şeklindeki önerge reddedildi. Önergeye, MHP ve Ak Parti milletvekilleri “Kabul” oyu verirken, diğer partiler “Ret” oyu kullandı. Asgari ücretin belirlenmesi TBMM Genel Kurulu’nda, ayrıca Anayasa Değişikliği Teklifi’nin 21. maddesi de kabul edildi. Sözkonusu madde, asgari ücretin belirlenmesinde “çalışanların geçim şartlarının” da gözönüne alınmasını düzenliyor. Anayasa’nın, “Ücrette Adalet Sağlanması” başlıklı 55. maddesinin son fıkrası şu şekilde değiştirildi: “Asgari ücretin tespitinde, çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumu da gözönüne alınır.” SP Grup Başkanvekili Yasin Hatiboğlu ve arkadaşlarının “Asgari ücretten vergi alınmaması” yönündeki önergeleri ise reddedildi. Devletin görevleri TBMM Genel Kurulu’nda, Anayasa Değişikliği Teklifi’nin 22’nci maddesi de kabul edildi. Sözkonusu madde, devletin sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini yerine getirirken, “bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözetmesini” öngörüyor. Teklifin benimsenmesiyle, “Sosyal ve Ekonomik Hakların Sınırı” şeklindeki Anayasa’nın 65’inci maddesinin başlığı da “Devletin İktisadi ve Sosyal Ödevlerinin Sınırları” şeklinde değiştiriliyor. Madde metnindeki, devletin, sosyal ve ekonomik alanlardaki görevlerini “ekonomik istikrarın korunmasını” gözeterek yerine getirmesine ilişkin hüküm de “Bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek...” şeklinde değiştiriliyor. Vatandaşlık engeli kalktı TBMM Genel Kurulu’nda, Anayasa Değişikliği Teklifi’nin 23. maddesi kabul edildi. Sözkonusu madde, yabancı baba ve Türk anadan olan çocukların Türk vatandaşlığı önündeki engeli kaldırıyor. Teklifin 23. maddesi, Anayasa’nın “Türk Vatandaşlığı” başlıklı 66. maddesindeki “Yabancı babadan ve Türk anadan olan çocuğun vatandaşlığı kanunla düzenlenir” şeklindeki cümlenin madde metninden çıkarılmasını öngörüyor. 450 milletvekilinin katıldığı oylamada, 435 kabul, 12 ret, 3 boş oy kullanıldı. Seçim kanunu da değişti Anayasa değişikliği paketinin, Seçim Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören 24. maddesi de oylanarak kabul edildi. TBMM Genel Kurulu, 37 maddeden oluşan Anayasa değişikliği paketinin maddeleri üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Mevcut Anayasa’nın 67. maddesini değiştiren 24. madde de kabul edildi. Değişikliğin en önemli bölümünü “Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmayacak” hükmü içeriyor. Yine değişikliğe göre; taksirli suçlardan hüküm giyenler seçimlerde oy kullanamayacaklar. Böylece hükümlülerin bazılarının oy kullanmalarına imkan tanınmış oldu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT