BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Meclis’te 32. madde krizi

Meclis’te 32. madde krizi

Anayasa değişikliğinde hep uzlaşmacı görüntü çizen Meclis, “uluslararası tahkime” kolaylık sağlayacak 32. maddede anlaşma sağlayamadı.ANKARA- 37 maddelik anayasa değişikliği paketinin bugüne kadarki oylamalarında ilk kez fire verildi. Kanunlarla uluslararası sözleşmelerin çatışması halinde uluslararası sözleşmelerin esas alınmasına ilişkin 32. madde, Anayasa’nın öngördüğü beşte üç (330 oy) çoğunluğu sağlayamadı. Birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Murat Sökmenoğlu, maddenin Anayasa’nın öngördüğü beşte üç çoğunluğu (330 oy) sağlayamadığını belirterek, ikinci tur oylamada da yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde maddenin düşeceğini kaydetti. Madde, 149 milletvekilinin ret oyuna karşı 221 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. ANAP Lideri Mesut Yılmaz, NTV’de yayınlanan açıklamasında 32. maddeyi geri çekebileceklerini söyledi. MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır ise, Anayasa değişikliği teklifinin uluslararası sözleşmelere ilişkin 32. maddesine yeterli kabul oy verilmemesine rağmen maddenin geri çekilmeyeceğini söyledi. DYP Grup Başkanvekili Turhan Güven, teklifin 32. maddesine ikinci tur oylamada da yeterli kabul oyu verilmemesi durumunda uzlaşmanın bozulmasının sözkonusu olmayacağını söyledi. 3 madde daha geçti Öte yandan 37 maddelik değişiklik paketiyle ilgili görüşmeler hızlı bir şekilde devam ediyor. Dünkü müzakerelerde 31, 33 ve 35. madde yeterli çoğunluğu alarak değiştirildi. Cumhurbaşkanı’na ‘kısmi veto yetkisi’ tanıyan 31. maddeye göre TBMM, Cumhurbaşkanı’nca uygun bulunmama durumunda, sadece uygun bulunmayan maddeleri görüşebilecek. TBMM Başkanlık Divanı’nın yapısı ve oluşumunu düzenleyen ve kabul edilen 33. maddeye göre de TBMM Başkan adaylarının, Meclis’in toplandığı günden itibaren 5 gün içinde Başkanlık Divanı’na bildirilmesini zorunlu kılıyor. Halen mevcut uygulamada bu süre 10 gündü. Ayrıca TBMM Genel Kurulu’nda, Başbakan veya bakanlar hakkındaki meclis soruşturması önergelerinin gizli oyla karara bağlanmasını öngören 34. madde de kabul edildi. Buna göre; soruşturma komisyonları kendisine verilen kesin süre içinde raporunu TBMM Başkanlığı’na sunacak. Rapor veriliş tarihinden itibaren 10 gün içinde dağıtılacak, bundan sonraki on gün içinde görüşülecek ve gerek görüldüğü takdirde Yüce Divan’a sevkine karar verilecek. Yüce Divan’a sevk kararı üye tam sayısının salt çoğunluğunun gizli oyuyla alınabilecek. Anayasa’nın üçte biri değişecek Gelinen son nokta itibariyle bugüne kadar 5 kez değişikliğe gidilerek 2 maddesi yürürlükten kaldırılan, 21 maddesi de yeniden düzenlenen 1982 Anayasası’nın 37 maddesini değiştiren teklif, ikinci turda da yeterli oyu alırsa, bugüne kadarki en kapsamlı değişiklik gerçekleşecek. Geçicilerle birlikte 193 maddeden oluşan Anayasa’nın, kabul edilmesinin üzerinden geçen 19 yılda yaklaşık üçte biri değişmiş olacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT