BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kamu bankaları reformuna onay

Kamu bankaları reformuna onay

Danıştay, Ziraat, Halk ve Emlakbank'ın yeniden yapılandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen Bakanlar Kurulu Kararı'nın yürütmesini durdurma istemini reddetti.ANKARA - Danıştay 10. Dairesi, Ziraat, Halk ve Emlakbank'ın yeniden yapılandırılmalarına ilişkin usul ve esasları belirleyen Bakanlar Kurulu Kararı'nın yürütmesini durdurma istemini reddetti. Bir çalışan tarafından, 3 Nisan 2001 tarihli Resim Gazete'de yayımlanan, "Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş, Türkiye Halk Bankası A.Ş ve Türkiye Emlak Bankası A.Ş'nin Yeniden Yapılandırılmalarına İlişkin Usul ve Esaslara Yönelik Bakanlar Kurulu Kararı"nın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açıldı. Davanın ilk aşamasını sonuçlandıran Danıştay 10. Dairesi, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı'nın yürütmesini durdurma istemini reddetti. Daire'nin bu kararına karşı yapılabilecek bir itirazı Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu karara bağlayacak. Danıştay 10. Dairesi, Bakanlar Kurulu Kararı'nın iptal istemini ise daha sonra görüşecek. Bakanlar Kurulu kararı neydi? Kamu bankalarının özerkleştirilmesi ve özelleştirmeye hazırlanmasına ilişkin 15 Kasım 2000 tarih 4603 sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesinden itibaren, her üç bankanın yapılmış veya yapılacak olan olağan ve/veya olağanüstü genel kurul toplantılarında seçilmiş veya seçilecek olan yönetim kurulu üyeleri ile bankaların genel müdürleri, söz konusu bankaların özelleştirilmesine hazırlık amacıyla, yeniden yapılandırılmalarına yönelik her türlü işlemlerin yürütülmesinde yetkili olacak. Bankaların olağan ve olağanüstü genel kurullarında, aynı kişiler her üç banka için yönetim kurulu üyeleri olarak görev yapmak üzere seçilebilecek. Bankalarda yeniden yapılandırma sürecinde, özel hukuk hükümlerine göre yeni istihdam edilecek personelin sayısı, bankaların mevcut personel sayısının yüzde 1'ini geçemeyecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT