BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Anayasa’da 2. tur da tam gaz

Anayasa’da 2. tur da tam gaz

Anayasa değişikliği için 2. tura dün başlandı ve ilk maddeler bir bir kabul edildi.ANKARA - TBMM Genel Kurulu'nda, Anayasa değişikliği görüşmelerinin 2. turuna başlandı. İkinci tur görüşmeleri birinci tura göre çok hızlı yapılıyor. İkinci turda önceki görüşmelerde değişiklik önergesi verilmeyen maddeler için bu turda önerge verilememesi ve maddelerin görüşmeye açılmaması çalışmaları hızlandırıyor. Ayrıca Başkanlık Divanı çok sayıda görevli yardımıyla bir madde oylanırken diğerinin oylarını sayıyor ve böylece aynı anda iki madde üzerinde işlem yapılabiliyor. 1 ve 2. maddeler Teklif'in 1. maddesi, Anayasa'nın başlangıç kısmında değişiklik yapıyor. 2. madde ise, 430 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Anayasa'nın "temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması" başlığını taşıyan 13. maddesinde değişiklik yapan teklif, şöyle düzenlendi: "Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa'nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasa'nın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz." Üçüncü madde Anayasa Değişikliği Teklifi'nin "İnsan haklarına dayanan demokratik ve laik cumhuriyeti ortadan kaldırmayı" da suç kapsamına alan 3. maddesi kabul edildi. Değişiklikle "Temel hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılaması" tanımı yeniden düzenleniyor. Buna göre, "İnsan haklarına dayanan demokratik ve laik Cumhuriyeti ortadan kaldırma" da suç sayılacak. Yürürlükteki düzenleme 'Amaçlamayı' suç sayarken, yeni değişiklikle bunun için 'Faaliyette bulunma' şartını da getiriyor. Diğer maddeler Anayasa değişikliği teklifinin 4. maddesi, 446 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Anayasa'nın "kişi hürriyeti ve güvenliği'ni düzenleyen 19. maddesinde değişiklik yapan teklifin 4. maddesi, gözaltı süresini 15 günden 4'e indirdi. Anayasa'nın "Özel hayatın gizliliği" başlıklı 20. maddesini değiştiren değişiklik teklifinin 5. maddesi de değiştirildi. 6, 7 ve 8. maddeler de jet hızıyla oylandı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT