BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sıra uyum yasalarında

Sıra uyum yasalarında

Anayasa değişikliklerinin ardından, sıra şimdi uyum yasalarının çıkarılmasına geldi. Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulan 35 maddelik değişiklik, birçok yasada yeni düzenlemeleri zorunlu kılarken, TBMM İçtüzüğünün bazı maddelerinin de değiştirilmesi gerekiyor.ANKARA - Anayasa değişikliklerinin ardından, sıra şimdi uyum yasalarının çıkarılmasına geldi. Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulan 35 maddelik değişiklik, birçok yasada yeni düzenlemeleri zorunlu kılarken, TBMM İçtüzüğünün bazı maddelerinin de değiştirilmesi gerekiyor. Buna göre, Anayasa'nın 94. maddesinde yapılan değişiklik, İçtüzüğün "başkan seçimi ve süresini" düzenleyen 10. maddesinin yeniden düzenlenmesini gerektiriyor. Anayasa'nın "meclis soruşturması" başlığını taşıyan 100. maddesindeki değişiklik ise, İçtüzüğün konuyla ilgili 108, 110 ve 112. maddelerinin değiştirmesini zorunlu kılıyor. Bu değişiklik ile Başbakan veya bakanlar hakkında TBMM üye tamsayısının en az onda birinin vereceği önerge ile soruşturma açılması istenebilecek ve Meclis, bu istemi en geç 1 ay içinde görüşerek; gizli oyla karara bağlayacak. Rapor, başkanlığa verildiği tarihten itibaren 10 gün içinde dağıtılıp, dağıtımından itibaren 10 gün içinde görüşülecek ve gerek görüldüğü takdirde ilgilinin Yüce Divan'a sevkine karar verilecek. Yüce Divan'a sevk kararı ancak üye tamsayısının salt çoğunluğunun gizli oyuyla mümkün olacak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 104322
  % -0.51
 • 5.4689
  % -0.19
 • 6.2114
  % -0.1
 • 7.2404
  % -0.35
 • 229.55
  % -0.22
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT