BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Devremi satmak istiyorum

Devremi satmak istiyorum

Devre mülk Türk Hukukuna 3227 Sayılı Kanun ile 10.06.1985 Tarihinde girmiştir. Kat Mülkiyeti Kanununda yapılan bir değişiklik ile 57. ve devamı maddelerinde Devre Mülk Hakkı düzenlenmiştir.Trabzon’dan Rezzan Yeniay isimli okuyucumuzun sorusu şöyle: “Kuşadası’nda bir devre mülk satın aldım. Satmak istiyorum. Satabilir miyim? Devre mülk hakkında kısaca bilgi verir misiniz?” Cevap: Devre mülk Türk Hukukuna 3227 Sayılı Kanun ile 10.06.1985 Tarihinde girmiştir. Kat Mülkiyeti Kanununda yapılan bir değişiklik ile 57. ve devamı maddelerinde Devre Mülk Hakkı düzenlenmiştir. Buna göre devre mülk şöyle tanımlanmıştır: “Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinden istifade hakkı, müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkı olarak kurulabilir. Bu hakka, devre mülk hakkı denir” Bu tanımlamaya göre, işyerlerinde devre mülk hakkı kurulamaz. Ancak, tatil beldelerinde, yazlıklarda, konutlarda bu hakkı kullanılabilir. Devre Mülk Hakkı, tapu ile sahip olunan bir hak olduğu için, tapu senedinin sağladığı bütün haklara sahiptir. Devrenizi satabilirsiniz Devre Mülk Hakkı kanunen asgari 15 gün olarak düzenlenebilir. Bunun ile ilgili hükümler devre mülk işletme sözleşmesinde ve yönetim planında düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu düzenlemeler akit niteliğinde olduğundan geçerlidir. Devre Mülk Hakkının sağladığı imkanlardan bazıları şöyledir: 1- Devre mülkünüz tapu senedine bağlanmış bir haktır. Ancak, tapu senedinin üzerinde kullanım dönemiz yazılı olur. Bundan dolayı, asgari 15 günlük mülk sahibi olduğunuzu tevsik eden bir resmi belgedir. 2- Devre mülkünüzü üzerinde ipotek tesis edebilirsiniz. 3- Devre mülkünüz üzerinde kullanım hakkını üçüncü kişilere verebilirsiniz. 4- Devre mülkünüz üzerinde mülkiyeti gayri ayni haklar tesis edebilirsiniz. 5- Devre mülkünüzü satabilirsiniz. 6- Devre Mülkünüzü kiraya verebilirsiniz. 7- Devre mülkünüz vefat halinde, mirasçılara intikal eder. Diğer tapu senetleri nasıl bir hak veriyorsa, bu da mirasçılar için ayni yönde bir hak tesis eder. Devre mülk dar gelirlilere tatil imkanı verir Devre Mülk Hakkı tesisinin temelinde, dar gelirli insanlara tatil imkanı sunma düşüncesi yatmaktadır. Bilindiği üzere, ülkemizde inşaat maliyetleri oldukça yüksektir. Buna yüksek arsa maliyetleri de eklendiğinde, herkesin müstakil bir tatil evi, yazlık alma imkanı olamaya bilmektedir. Ancak, bir daireyi, 22 kişiye onbeşer günlük devre mülkler ile sattığınız takdirde, bir yazlığın 22’de bir fiyatına tatil yapabilme imkanı elde edilebilmektedir. Böylece, aslında devre mülk hakkı sosyal amaçlara hizmet eden bir müessese olmaktadır. Öte yandan devre mülk hakkı, tasarruftur. Zira, kişiler en fazla bir aylık tatil için bir yıllık maliyeti depo etmektedir. Bu bedeller atıl olarak toprakta yatmaktadır. Devre mülk hakkı ile, bakiye bedeller tasarruf olarak ekonomiye girmekte ve istihdama, üretime dönmektedir. Bu ve benzeri diğer düşünceler ile devre mülk hakkı Türk Hukukunda da düzenlenmiştir. Devre mülk satın almakta hukuken hiçbir sakınca yoktur. Devre mülkünüzü de hukuken satma imkanına sahipsiniz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT