BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Din şüphe götürmez!..

Din şüphe götürmez!..

Sevgili kızım, Allaha inandıktan sonra, O’nun kitabına, Kur’an-ı kerime inanmak, îmanın şartlarındandır. Bir âyetinden bile şüphe etmek câiz değildir.Sevgili kızım, Allaha inandıktan sonra, O’nun kitabına, Kur’an-ı kerime inanmak, îmanın şartlarındandır. Bir âyetinden bile şüphe etmek câiz değildir. Birine inanmamak, tamamına inanmamak demektir. Şüphe edenler, Allahü teâlâyı seven, doğru din adamlarının (islâm âlimlerinin) kitaplarını okuyarak, şüphesini gidermelidir. Allahü teâlâ, çok merhametli olduğu için, emirlerini ve yasaklarını dünyada işitmeyen insan kalmasın diye, yalnız Peygamber göndermemiş, ayrıca Kitap da göndermiştir. Müslümanların kitabı Kur’an-ı kerimdir. Kur’an-ı kerim, Peygamberimizden evvel dünyaya gelen milletlere, Allahü teâlâ tarafından gönderilen kitaplardaki emirleri ve hükmleri de içinde topladığı için, bütün insanlara hitâb eden bir kitaptır. Yâni, Kur’an-ı kerim bugünkü dünyada mevcut, Hıristiyan, yahudi, mecûsî, vesâire gibi çeşidli dinlere sapmış insanlara da, doğru yolu gösteren bir kitaptır. Kur’an-ı kerime inanmayan Müslüman sayılmaz. Müslüman olmayan da Allahü teâlânın ateşinden kurtulamıyacaktır. Kur’an-ı kerim, Allahü teâlânın kelâmıdır. Yâni, Kur’an-ı kerimdeki her söz ve her kelime Allahü teâlâ tarafından, Peygamberimize bildirilmiştir. Peygamberimize bu sözler, vahy yoluyla yâni, meleklerin büyüklerinden Cebrâîl vâsıtası ile bildirilmiştir. Cebrâîl insan şekline girerek bunları Peygamberimize okumuş ve ezberletmiştir. Peygamberimize Kur’an-ı kerim parça parça (kısım kısım) gelmiştir. Peygamberimiz, Allahü teâlânın emirlerini alır almaz, hem kendileri ezberler, hem de kendi yakınlarına ezberletirdi. Vahiy kâtiblerine de yazdırırlardı. Sonradan bunlar bir araya toplanarak Kur’an-ı kerim meydana gelmiştir. Dünyanın her tarafındaki bütün Mushaf-ı şerifler birbirlerinin aynıdır. Bir kelime, hattâ bir harf bile değişik değildir. Hâlbuki Hıristiyanların ellerindeki İncîller birbirlerini tutmuyor ve birbirlerine benzemiyor. Allahü teâlânın emirleri münâkaşa edilemez. Herkesin kendi anlayışına göre mâna vermesi veya işine geldiği şekilde anlaması câiz değildir. Kur’an-ı kerimi en iyi anlayan yalnız Peygamberimizdir. Peygamberimiz Kur’an-ı kerimin, bizim anlamadığımız taraflarını hadis-i şerifleri ile açıklamıştır. Ayrıca büyük din âlimleri, Kur’an-ı kerimi tefsîr etmişlerdir. Kur’an-ı kerimde pek çok âyetlerin çok geniş mânaları vardır. Onun için Kur’an-ı kerimi kelime kelime tercüme etmekle tam mânası ifâde edilemez. Ancak, her âyetin salâhiyetli büyük din âlimleri tarafından tefsîr ve îzâh edilmesi ile mânasını öğrenmek mümkündür.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT