BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KOCA YUSUF

KOCA YUSUF

Nenko güldü, göbeğini gösterdi: -Ölüm gelirse evimde gelsin. Korkarım, ben bu şekilde yemeğe devam edersem, komitacı kurşunundan değil ama, herhalde fazla yemekten evimde ölürüm. Müsaade edersen ben evime gideyim. Şüphelenmesinler...Nenko güldü, göbeğini gösterdi: -Ölüm gelirse evimde gelsin. Korkarım, ben bu şekilde yemeğe devam edersem, komitacı kurşunundan değil ama, herhalde fazla yemekten evimde ölürüm. Müsaade edersen ben evime gideyim. Şüphelenmesinler... Çorbacı Nenko, hoş adamdı, bunca telaş arasında nükte yapmaktan geri durmuyordu. Hep birlikte güldüler. Kaymakam söze karıştı: -Efendim. Çorbacıyı tekrar evine göndermek daha doğru olur inancındayım. Kaybolması komitanın şüphesini çeker. Yalnız, biz her ihtimale karşı bulunacağı yeri koruyacak tedbirler alırız. Paşa, kaymakamın söylediklerini uygun gördü. Ölümü göze alarak ihtilali Osmanlıya haber veren çorbacı, yanlarından ayrıldı. 1709 yılından bu yana devamlı tahriklere, dökülen yüzbinlerce altınlara rağmen, Bulgarların çok büyük kısmı, hâlâ Nenko çorbacı gibi Osmanlıya sadıktı. Rus Çarı Deli Petro’nun Balkan Slavlarını ayaklandırmak için neşrettiği beyanname üzerinden geçen 160 yıl, bir avuç komitacı hariç Bulgarları hâlâ Osmanlıya düşman edememişti. İşte bu 1876 yılının Mayıs başında hâlâ Nenko gibi düşünen Bulgarlar çoğunluktaydı. Ama Rusya’nın ve Batılı devletlerin, Osmanlıyı Avrupa’dan atma kararlılığı karşısında bu yeterli miydi? Bakalım, 1876’yı takip eden yıllar neler gösterecekti. Çeşitli sebeplerden dolayı, Bulgarların çoğu Osmanlı’dan ayrılmak istemiyordu. Fakat, umumi idarede daha fazla söz sahibi olmak istiyorlardı. Son on yıl içinde Tuna bölgesinde yapılan demiryolları ile şoselerden ve bazı diğer tesislerden faydalandıkları için biraz daha rahata kavuşmuşlardı. Bir ihtilalin iki tarafı da keskin kanlı baltası karşısında sahip bulundukları rahatı terketmek istemiyorlardı. Fakat, Bulgar halkına Osmanlı’dan ayrılıp ayrılmaz istemediklerini kim soracaktı. Birileri onların yerine karar vermişti. Nenko, gittikten sonra, Paşa, Kaymakam ve Zaptiye Bölükağası Yardımcısı Necip Ağa, birlikte durum değerlendirmesi yaptılar. Yusuf, dinliyordu. Nenko’nun verdiği ve Yusuf’un getirdiği mektubun doğruladığı bilgiye göre, Filibe İhtilal Komitası, Filibe yöresinde başlıca altı köyde isyan hazırlamıştı. Bunlar, Avretalan, Otlukköy, Prastım, Batak, Braçkova ve Prustiça’ydı... Aziz Paşa anlattı, Yusuf ve yanındakiler dinledi: “1875 yılında Hersek İhtilali alevlenince, Bulgar Komitacılığı, Moskova’dan umumi ihtilal emri almış, hazırlıkların suretlendirilmesi istenmişti. Bulgar komitacılar, bir yıl içinde ihtilale hazır hale geldiklerini bildirmişlerdi. Rum ihtilal komitesi ‘Etniki Eterya’ gibi ilk Bulgar ihtilal komitası da Rus gizli servisi tarafından düşünülmüş, hazırlanmış ve 1865 yılında kurulmuştu. İlk merkez Odesa’ydı. Reisleri de, Yorgiyeff’ti. (*) Yorgiyeff, çok zengindi. ¥ DEVAMI YARIN ....... (*)Yorgiyeff, Okmeydanı’ndaki Bulgar Hastanesini yaptırıp İstanbul’daki Bulgar Kolonisine hediye etmiştir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT