BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 25 milyon kişi yoksul

25 milyon kişi yoksul

DPT’nin araştırmasına göre, nüfusun 3’te 1’i yoksulluk sınırında. Buna göre yoksul kişiler ayda 72 milyon lira ile geçinmek zorunda. Kırsal kesim kente oranla neredeyse iki kat daha yoksul. 1 dolarlık yoksulluk sınırı baz alınarak bölgelere göre yapılan incelemede en yoksul bölge Doğu Anadolu olarak belirlendi.ANKARA - Türkiye’de yaklaşık 25 milyon kişinin yoksulluk sınırında olduğu belirtildi. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından kurulan “Gelir Dağılımının İyileştirilmesi ve Yoksullukla Mücadele Komitesi” yoksulluk raporunu açıkladı. Raporda Türkiye nüfusunun neredeyse 3’te 1’inin yani yaklaşık 25 milyon kişinin yoksulluk sınırında olduğu belirtiliyor. Buna göre, yoksul kişiler ayda 72 milyon lira ile geçinmek zorunda. Araştırmada yoksulluğu ölçmede ‘kişi başına minimum gıda harcaması tutarı’ ve ‘kişi başına temel gereksinimler harcaması tutarı’ olmak üzere iki ayrı yöntem kullanılmış. Kişi başına minimum gıda harcaması tutarı ile yapılan hesaplarda günlük yoksulluk sınırı 1 dolar, yaklaşık 1 milyon 600 bin lira olarak kabul edilmiş. Buna göre, nüfusun yüzde 15’i, yoksulluk sınırının altında. Kent ve kırsal kesim kıyaslandığında kırsal kesim kente oranla neredeyse iki kat daha yoksul. 1 dolarlık yoksulluk sınırı baz alınarak bölgelere göre yapılan araştırmadaysa en yoksul bölge Doğu Anadolu olarak belirlenmiş. Doğu Anadolu nüfusunun yüzde 25’i yoksullukla boğuşuyor. Doğu Anadolu’yu Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz takip ediyor. Refah düzeyi en yüksek olan bölge ise Ege Bölgesi. Refah düzeyi en yüksek olan bölge ise Ege Bölgesi. Kişi başına 1.5 dolar 7 farklı bölgedeki kişilerin geçinebilmesi için harcamaları gereken günlük dolar miktarı Güneydoğu ve İç Anadolu bölgesi için 1.1 dolar. Bu rakam Akdeniz Bölgesinde 1.9 dolara kadar çıkıyor. DPT, kişi başına temel gereksinimler harcaması tutarını da 1.5 dolar, yani yaklaşık 2 milyon 400 bin lira olarak belirlemiş. Bu tutar baz alındığında ise Türkiye nüfusunun yüzde 38’inin yoksulluk sınırında olduğu görülüyor. Yine bu hesaba göre, 66 milyon nüfusa sahip Türkiye’de 25 milyon kişi yoksul. Daha açık ifadeyle Türkiye nüfusunun neredeyse 3’te biri aylık olarak kişi başına 42 dolar ya da yaklaşık 72 milyon liradan daha az bir harcama yapmak durumunda 1.5 dolarlık yoksulluk sınırına göre, yoksulların toplam nüfustaki payı kentlerde yüzde 34, kırsal kesimde ise yüzde 30. Eğitim fakirliği azaltıyor Araştırmada eğitim düzeyi arttıkça yoksulluk seviyesinin de düştüğü gözlemleniyor. Yoksulların neredeyse yüzde 30’u okuma yazma bilmezken sadece yüzde 0.01’i üniversite mezunu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT