BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Davud-i Kayserî “rahmetullahi aleyh” Namazın Ehemmiyeti -17-

Davud-i Kayserî “rahmetullahi aleyh” Namazın Ehemmiyeti -17-

Allah adamlarından âlim ve veli bir zat, Tesirli sözleriyle ederdi çok nasihat. Bir gün de buyurdu ki (“Namaz” gayet mühimdir, Onu kılmak, Allah’ın biz kullara emridir.Allah adamlarından âlim ve veli bir zat, Tesirli sözleriyle ederdi çok nasihat. Bir gün de buyurdu ki (“Namaz” gayet mühimdir, Onu kılmak, Allah’ın biz kullara emridir. Allah, namaz kılana verir çok ecir, sevap, Kılmıyanlara ise, yapar çok acı azap. Bir evlat, babasına isyan ederse eğer, Babası, o evlada ne kadar öfke eder. Der ki: “Bunca hizmetler eyledim de ben sana, Sen nasıl bana karşı kalkışırsın isyana?” Halbuki ikisi de birer kuldur nihayet, Yalnız baba, oğluna yapmıştır biraz hizmet. Allah ise, yerde ve gökte ne yarattıysa, Hepsini bizim için yaratmıştır bilhassa. Bu gözle gördüğümüz, ve göremediğimiz, Her ne ki halkettiyse kâinatta Rabbimiz, Mesela “Ay” ve “Güneş”, ve sayısız “yıldızlar”, Hepsinin muhakkak ki, insana faydası var. Denizlerin dibinde yaşıyan canlıların, Yaratılması bile, faydasına insanın. Ya doğrudan doğruya, ya dolaylı olarak, Herbirinin insana faydası var muhakkak. Allah’ın kudretiyle çalışıyor kalbimiz, Her uzvu çalıştıran, yine yüce Rabbimiz. Şu malik olduğumuz her şey O’nun ni’meti, Kendi de bildiriyor bize bu hakikati. Kur’an-ı keriminde buyuruyor ki zira: “Ben o kadar ni’metler verdim ki insanlara, Yazmak için ormanlar eğer kalem olsa hep, Ve bilcümle deryalar, olsalar da mürekkep, Benim ni’metlerimi hiç durmadan yazsalar, Ni’metlerim bitmeden tükenir o deryalar. Bir daha getirseler, o dahi hemen biter, Tükenmez yine benim verdiğim o ni’metler.” Böyle yüce bir Allah, “Namaz”ı emrediyor, Kul ise karşı gelip, “Kılmıyacağım” diyor. Müezzin sesleniyor beş kez “Hayyaalassalah”, Namaza çağırıyor kulları yani Allah. Buna rağmen özürsüz kim kılmazsa namazı, “Kılmıyorum” demektir bunun açık manası. “Hayyaalelfelah” diye sesleniyor bir daha, Yani Allah bizleri çağırıyor felaha. Kim gitmezse Allahın bu namaz davetine, Açıkça “Gelmiyorum” demektir bu da yine. Bu, Rabbe isyandır ki, ne fenadır ve çirkin, Bundan büyük küstahlık olur mu bir kul için? Halbuki cennet için “Köprü”dür her ibadet, Yani cennete giden bir yoldur İslamiyyet.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT