BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KOCA YUSUF

KOCA YUSUF

Hazır bulunan bütün komitacılar, Yorgiyef, gibi düşünüyorlardı. -Hayır, dediler. Biz de senin gibi düşünmekteyiz.Hazır bulunan bütün komitacılar, Yorgiyef, gibi düşünüyorlardı. -Hayır, dediler. Biz de senin gibi düşünmekteyiz. Kaymakam dayanamadı, söze karıştı: -Efendim, bu Yorgiyef, çok akıllı birine benziyor. Söylediklerine katılmamak elde değil. Yusuf, şaşkınlıkla söylenenleri dinliyordu... Filibe Mutasarrıfı (Eyalet Valisi) Aziz Paşa, sigarasından derin bir nefes çekti: -Bunun için çok tehlikeliler ya. Çete mensuplarının, ‘Gönderdiğimiz çeteye Bulgar köyulüleri en ufak bir itibar göstermemişler. Nasıl çıkacağız bu işin içinden’ şeklindeki sorularına verdiği cevap, Yorgiyef’in ne kadar akıllı bir komitacı olduğunu gösteriyor. Yorgiyef, komitacılara şu talimatları vermişti: 1-Bütün Bulgar köy öğretmenleri en kısa zamanda komitaya üye yazılacak. 2-Bütün Bulgar köy papazları, teşkilata sokulacak ve bunların hepsinin halis kan Bulgar olmaları temin edilecek. Bulgar köylerinde Rum papaz bırakılmayacak. 3-Bulgar köylerinde Osmanlıya sadık çorbacıların (Bulgar zenginlerinin) kulakları bükülecek. Zaptiyelerle fazla dost olan çorbacılar temizlenecek. 4-Bulgar köylerinde silah, mermi depoları yapılacak. Komita, bu teklifi ittifakla kabul ettikten sonra Eflak ve Buğdan (Romanya vilayetleri) bölgelerinde şubeler açmağa karar verdi. 1868 yılı ortasında, Eflak ve Buğdan şehirlerinde açılan Bulgar ihtilal şubelerinin sayısı onaltıyı bulmuştu. 1869 yılında, ikinci çete de kuruldu ve bunlar, Tuna’yı geçerek Bulgar köylerinde dolaşmağa başlamıştı.” Aziz Paşa, ve Necip Ağa, 1876’nın Mayıs’ın dördünü beşine bağlayan gece yarısı değerlendirme yaparlarken, Bulgar komitacılarının son durumunu, gelen istihbaratlar neticesinde bütün çıplaklığıyla ortaya koymuşlardı. Paşa, Filibe bölgesinde isyan hazırlıkları tamamlanan Avretalanı, Otlukköy, Prastım, Batak, Braçkova ve Prustiça’da alınacak tedbirleri, Kaymakam ve Necip Ağa ile görüştü. Bu köylerin hepsi Balkan içinde veya sarp dağ eteklerindeydi. Yani hepsi savunmaya elverişliydi. Komitalar, buralarda çıkardıkları isyanlarda dayanabilirlerse isyanın yayılacağını düşünüyorlardı. Aziz Paşa, bu köyler derhal ele geçirilirse isyanın yayılmadan önleneceği kanaatindeydi. Necip Ağa da Paşayla aynı f ikirdeydi. İhtilal 6 Mayıs’ta Hıdrellez günü ateşlenecekti. Aziz Paşa, bütün tedbirleri, 6 Mayıs’ta, Hıdrellez günü, ihtilal ateşinin tutuşturulacağı üzerine alıyordu. İhtilalle bir gün kalmıştı. Paşa, uzun boylu sık eleyip hassas tarttıktan sonra nihayet altı dağ köyünün en tehlikelisi olan Otluk’a ve elebaşlarının gelecekleri Avretalan’a, ertesi gün akşam geç vakit birer zaptiye müfrezesi göndermeye karar verdi. Paşanın kendisi de, büyücek bir kuvvetle her an hazır duracaktı. İki zaptiye müfrezesi yolda eğlenecekler, ancak Hıdrellez günü, yerlerine ulaşacaklardı... ¥ DEVAMI YARIN
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT