BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Zorunlu hal dışında proje yok

Zorunlu hal dışında proje yok

Gelecek yıl kamu kuruluşları, zorunlu haller dışında yeni proje teklifinde bulunamayacak. 2002 Yılı Programı’na göre, kamu kuruluşları yatırım programı dışında taşıt alamayacak.ANKARA- Kamu kurum ve kuruluşları, 2002 yılı içinde zorunlu haller dışında yeni proje teklifinde bulunmayacak. 2002 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar, Resmi Gazete’nin 17 Ekim tarihli 2. mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, 2002 Yılı Yatırım Programı’nda yer almayan herhangi bir proje için harcama yapılamayacak. Aşınan eskiyen veya hasar gören tesislerin korunması amacıyla üretim kapasitesi veya özellikleri değişmeden, bir yıl içinde tamamlanması sözkonusu olan idame ve yenileme yatırımları için verilen ödenekler yeni sabit sermaye yatırımları ile rehabilitasyon ve modernisazyon yatırımlarında kullanılamayacak. Maliyete göre değerlendirme Zorunlu hallerde programa alınacak yeni projeler ile programdan çıkarılacak projelere ait taleplerden, maliyeti 40 trilyon liraya kadar olanlar Yüksek Planlama Kurulu’nca (YPK), maliyeti bunun üzerinde olanlar ise Bakanlar Kurulu’nca karara bağlanacak. 2001 Yılı Programında yer alıp biteceği düşüncesiyle 2002 Programına dahil edilmemiş projelerden 3 trilyon liraya kadar harcama ile yılı içinde tamamlanacak olanların, programa alınmasına yönelik talepler Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarfından kararlaştırılacak. Bu miktarın üzerinde ödenek ihtiyacı gösteren projeler ile bir yıldan fazla sürecek projelerin Programa dahili ise YPK’ca karara bağlanacak. Mahalli idareler dışında kalan kamu kurum ve kuruluşlarının yıl içinde ortaya çıkan ve geciktirilmeden yapılması zaruri olan işler ile büyük onarım mahiyetindeki işlerden yıl içinde bitirilecek olup, 1.5 trilyon liraya kadar olanlar için, harcama yapılması hususunda da DPT yetkili olacak. Genel ve katma bütçeli kuruluşlar, KİT’ler ve bağlı ortaklıkları ile döner sermayeli kuruluşlar ve mahalli idarelere açılan dış kredilerin tamamının kullanılmaması durumunda bu kredilerin ihtiyacı olan kuruluşlara tahsisi, Hazine tarafından sonuçlandırılmadan önce DPT’nin uygun görüşü alınacak. Mahalli idarelerin yatırımlarında büyükşehir belediyelerine ait projelerden dış finansman kullanımı söz konusu olanlar, makro politikalar, sektör programları ve yatırım öncelikleri dikkate alınarak bu Karardaki esaslara göre Yatırım Programına alınacak. Dış kredi yükümlülükleri, ilgili büyükşehir belediyesi tarafından yerine getirilecek. Kamu kuruluşları yeni teşkilatlanmaya giderken 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda ve 2002 Yılı Programında yer alan ilkeler, politikalar, hukuki ve kurumsal düzenlemelere uyacak, bu tür düzenlemelerde DPT’nin uygun görüşünü alacak. Taşıt alınmayacak Genel ve katma bütçeli idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kefalet sandıkları, hizmetlerinin genel veya katma bütçelerin tranfer taleplerinden aldıkları ödenekle yürüten kuruluşlar, KİT’ler ve bunların bağlı ortaklıkları, kuruluş şekli ne olursa olsun bütün fon idareleri ve fonları kullanan kuruluşlar, 2002 Yılı Yatırım Programında yer alanlar dışında binek ya da station wagon tipi taşıt alımı yapamayacak. Çok taraflı ve ikili teknik işbirliği programları veya anlaşmaları çerçevesinde sağlanacak teknik yardımlardan yararlanarak proje uygulamak isteyen kamu, özel ve gönüllü kuruluşları ise, almak istedikleri yardımla ilgili proje önerilerin DPT’ye gönderecek. Karar, 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe girecek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99504
  % -0.33
 • 5.6395
  % -1.83
 • 6.3845
  % -1.52
 • 7.474
  % -1.46
 • 239.536
  % -1.56
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT