BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Cuma sohbeti

Cuma sohbeti

Gelişen iletişim araçları sayesinde toplumlar kolaylıkla yönlendirilebiliyor. Toplumlar arasındaki en çetin ve kıyasıya savaşın da, başta televizyonlar olmak üzere, internet ve çeşitli basın-yayın vasıtalarıyla yapılmakta olduğunu görüyoruz.Gelişen iletişim araçları sayesinde toplumlar kolaylıkla yönlendirilebiliyor. Toplumlar arasındaki en çetin ve kıyasıya savaşın da, başta televizyonlar olmak üzere, internet ve çeşitli basın-yayın vasıtalarıyla yapılmakta olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla asrın en etkili ve en büyük silahı, yaygın şekilde kullanılmakta olan iletişim vasıtalarıdır. İslam’ın iç ve dış düşmanları, bunca uğraşmaları, gayret sarfetmeleri ve ellerindeki imkanları, İslamiyet ve Müslümanlar aleyhinde seferber etmelerine rağmen, bütün dünyada İslamiyet’in gelişmesine ve Müslümanların çoğalmasına mani olamıyorlar! İslam âlemindeki basın-yayın kuruluşları bile, bilerek veya bilmeyerek, İslamiyet’in ve Müslümanların aleyhindeki bu oyunlara alet olmaktadırlar! Mesela; son senelerde sistemli bir şekilde işlenen ve televizyon kanalları vasıtasıyla, insanların beyinlerine; İslamiyet terör dini, Müslüman ise terörist olarak kazınmak istenmektedir! En basitinden Orta Doğu’daki Flistin ile İsrail arasında cereyan etmekte olan savaş haberlerinin verilişine dikkatinizi çekmek isterim. Hiçbir haber kanalında İsrail’in fanatik yönü işlenmez. Yahudiliği esas alan bir din devleti olduğu vurgulanmaz. Ve, İsraillilerin yapmakta olduğu savaşın, Yahudiliğin siyasi yansıması olan ‘siyonizm’in hedefini teşkil eden ‘Arz-ı mev’ud’a (Tanrının İsrail milletine vadettiğine inanılan Nil’den Fırat’a kadar topraklar) ulaşmanın gayretkeşliği olduğu belirtilmez. Üstelik, İsrail bulunduğu coğrafyada işgalci bir güçtür ve bu gücünü devlet eliyle terör yapmak suretiyle sürdürmektedir. Zaman zaman televizyonlarda, savaş sahnelerini görüyor; tanklara ve en modern silahlara karşı zavallı Filistinlilerin taşla mukabele etmekte olduğunu müşahede ediyoruz. Oysa, vatanlarından koparılıp atılan ve mülteci durumunda sefil bir hayata mahkum edilen Filistinliler, meşru haklarını arıyor ve bu uğurda savaşıyor. Kundaktaki Filistinli çocuklar, Yahudi askerinin açtığı ateş sonucu hayatlarını kaybediyor; Yahudi askerlerce yakalanan Filistinli gençlere envay-i çeşit işkenceler yapılıyor ve bu cümleden olarak, bütün dünyanın gözleri önünde, kemikleri taşla, dakikalarca süren bir vahşetle kırılıyor! Bütün bu haberlerin veriliş tarzına bakıyoruz; Müslümanlar terörist, hareketleri terör, Yahudiler ise, mazlum, masum ve vatan müdafaası yapmakta!.. Bu, hem kel hem fodulluk halleri yetmediği gibi, İslamiyet’i kendi içinden yıkmak ve kötü örnek olarak gösterip, insanları İslamiyet’ten soğutmak için; Taliban ve Üsame bin Ladin ve teşkilatı olan El-Kaide’yi, vaktiyle yine kendilerinin ortaya çıkardığı ve İslamiyet’le bir ilgisi bulunmayan ‘Vehhabilik’le bezeyerek, meydan yerine çıkarıyor ve onların İslamiyet dışı eylemlerini göstererek; İslamiyet ve Müslümanlık budur demeye getiriyorlar! Bugün, dünyanın neresinde olursa olsun, İslami diye gösterilen teröristlerin ve terörist hareketlerin hepsinin arkasında bunlar, yani İslam’ın düşmanları vardır. Ve bunlar, bugün ektiklerini biçiyorlar! Kediyi bile çok sıkıştırırsan ve kaçabileceği hiçbir delik bırakmazsan, onu aslana dönüştürürsün! Unutmayın; mazlumun ahı yerde kalmaz!
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT