BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KİT’lere yeni işçi yok

KİT’lere yeni işçi yok

Maaş ve ödemeleri Hazine’den karşılanan KİTlerde, 2002’de yeni personel alımı yapılmayacak. İstihdam edilen personelin program hedefleri kapsamında indirimine de devam edilecek. Ayrıca, KİT’ler alacak tahsili için her türlü önlemi alacak.ANKARA - Maaş ve ödemeleri Hazine tarafından karşılanan kamu iktisadi teşekküllerinde (KİT), 2002 yılında hiç bir şekilde yeni personel istihdamı yapılmayacak. Resmi Gazete’nin 18 Ekim tarihli mükerrer sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararında, KİT ve bağlı ortaklıklarının 2002 yılı faaliyetlerinin, ekonomik program hedefi doğrultusunda ve genel yatırım ve finansman programı çerçevesinde belirlenen ilkelere göre yürütüleceği vurgulandı. Buna göre ayrıca, 2002 yılı genel yatırım ve finansman programında belirlenen hedeflerin tutarlı biçimde uygulanabilmesi için, üretim faaliyetlerinde verimliliğin artırılması amacıyla, piyasa şartları dikkate alınarak üretimdeki duruş ve kayıpların asgariye indirilmesi suretiyle, üretim kapasitesinden azami oranda yararlanılacak. Kararnamede, üretimde maliyet düşürücü tasarruf önlemlerine uyulması, üretim dışında çalışan personel giderlerinin en aza indirilmesi, işgücü planlamasının yapılması, prim ve benzeri ek işçilik ödemelerinin üretim ve verimlilik artışına dayandırılması da istendi. Borç ödemeleri Kararda, KİT ve bağlı ortaklıklarının kamu ve özel sektör ayrımı yapmaksızın tüm borçlarını zaman içinde ödemek zorunda oldukları hatırlatılırken, bunların ticari bankalardan kredi kullanmadan önce Hazine’ye kredi koşulları ve kredinin gerekliliği hakkında bilgi vermesi gereği vurgulandı. Karara göre kredi kullanılması, Hazine’nin uygun görüşüne bağlı olacak. İstihdam azaltılacak KİT ve bağlı ortaklıklarında istihdam edilen memur, sözleşmeli, daimi ve geçici işçi dahil toplam personel sayısının, program hedefleri doğrultusunda azaltılmasına devam edilecek. Bunların eleman ihtiyacı, öncelikle ana kuruluş veya bağlı ortaklık içindeki birimlerin elemanlarının statü değiştirilmeksizin nakli suretiyle karşılanacak. Kuruluşlar nitelikli eleman ihtiyacını hizmet içi eğitim yoluyla karşılamak üzere gerekli önlemleri alcak, maaş ve ödemeleri Hazine tarafından karşılanan KİT’lerde 2002 yılında hiç bir şekilde yeni personel istihdamı yapılmayacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT