BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Zorla, tehditle küfür söz söyletmek

Zorla, tehditle küfür söz söyletmek

Bir sözle insan küfre düşebilir, kâfir olabilir. Elfaz-ı küfür denilen bu sözlerin neler olduğunu defalarca açıklamıştım. İman ne kadar kıymetli ise, bir söz söyleyerek kâfir olmak da o kadar kötüdür. İkrah edilince, bu sözlerden bazılarını söylemek küfür olmaz. İkrah, bir insanı, istemediği bir şeyi yapması için, haksız olarak zorlamak demektir. Zorlamanın ikrah olması için dört şart lâzımdır.Bir sözle insan küfre düşebilir, kâfir olabilir. Elfaz-ı küfür denilen bu sözlerin neler olduğunu defalarca açıklamıştım. İman ne kadar kıymetli ise, bir söz söyleyerek kâfir olmak da o kadar kötüdür. İkrah edilince, bu sözlerden bazılarını söylemek küfür olmaz. İkrah, bir insanı, istemediği bir şeyi yapması için, haksız olarak zorlamak demektir. Zorlamanın ikrah olması için dört şart lâzımdır. 1- Zorlayanın, korkuttuğu şeyi yapabilecek kuvvette olması. 2- Zorlananın korkutulan şeyin muhakkak yapılacağını bilmesi. 3- Korkutulan şeyin, ölüm veya bir uzvun kesilmesi veya üzücü bir şey olması. 4- Zorlanan şeyin, yapılmaması gereken bir şey olması lâzımdır. İkrah iki türlü olur: Mülci ikrah, Mülci olmayan ikrah. Mülci, ağır olup, insanın rızasını ve ihtiyarını yok eder. Zorlanan şeyin yapılması zarurî olur. Bu da, ölüm, bir uzvun veya bütün malın telef olması veya bu ikisine sebep olacak hapis ve dayak [Zaruri olan nafakayı temîn etmek için çalışmaya mani olunması ve başka çalışacak yer bulamamak korkusu da mülci ikrahtır.] Mülci olmayan ikrah, yalnız rızayı yok eder ki, bir günden çok hapis veya şiddetli dayak ile korkutulmaktır. [Böyle ikrah da, küfr-i hükmî için özür olur.] İlim, şeref sahiplerine sert söylemek, bunlar için ikrah olur. Mahrem akrabanın hapsedilmesi, kanunla ceza da ikrah olur. İkrah ile yaptırılması istenen şey birkaç çeşittir: 1- Yapması caiz, yapmaması ise sevap olan şeylerdir. Mülci ikrah ile küfre sebep olan söz söylemek, mesela Resulullahı kötülemek. Fakat, bunları söylerken Tevriye etmesi, yani Muhammed ismindeki başkasını düşünmesi, puta secde ederken, Allahü teâlâya secde etmeyi düşünmesi gerekir. Tevriye etmek lâzım olduğu hatırına gelmezse mazur olur. Namaz kılma, kendinin ve başkasının malını telef et, karını boşa, zina veya livata et veya ettir diye zorlamak. 2- Mülci ikrah ile yapması haram olan şeylerdir. Bir insanı öldürmek veya bir uzvunu kesmek veya bunlara sebep olacak kadar hapsetmek ve dövmek, erkeğe zina et diye zorlamak böyledir. Kendini öldürmesi için ölüm ile tehdit edilenin kendini öldürmesi câiz olmaz. [Düşman eline geçince, ırzına geçilip, işkence ile öldürüleceğini anlayanın, kendini ve yakınlarını öldürmesi câiz olmaz.] Savaşınca öldürüleceğini, savaşmazsa esir olacağını anlayan, düşmana saldırmaz. 3- Mülci olan ikrah ile yapması helâl, hattâ farz, yapmayıp ölmesi günah olan şey şunlardır: İçki, kan içmek, leş, domuz yemek. Mülci olan veya olmayan bir tehditle, zorlama ile yapılan sözleşmeler sahih olmaz. Mülci olmayan ikrah ile de yapılan nikâh, talak, nezir, yemin sahih olur. İkrah bitince, nikahtan ve talaktan vazgeçebilir. Nezirden vazgeçemez. Nezir olarak verdiğini, ikrah edenden isteyemez. İkrah edilerek borçlusunu affetmesi sahih olmaz. Mülci olmayan ikrah ile leş, kan, domuz yenmez. şarap içilmez ve müslümanın malı telef edilmez. Çünkü, Mülci olmayan ikrah ile zaruret hasıl olmaz. Ölmemek için leş, domuz yenir ve kan, şarap içilir. Yemez, içmez de ölürse cehenneme gider. Mülci ikrah ile, bu içkiyi iç, şu malı sat denilse, malını satar. Şarabı içmesi de câiz olur. Câiz olacağını bilmediği için, içmez ve satmaz da öldürülürse, şehit olur. Sultanın haksız olarak, zulüm ile para, mal istemesi ikrah olur. Bunları vermek câiz olur. (İbni Âbidîn, Dürer-ül-hükkâm)
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 104390
  % -0.45
 • 5.4778
  % -0.03
 • 6.2168
  % -0.01
 • 7.2503
  % -0.22
 • 229.653
  % -0.17
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT