BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yeni memura harcırah yok!

Yeni memura harcırah yok!

2002 Bütçe Yasa Tasarısı’na göre, memuriyete yeni başlayanlarla dönüş yapanlar için harcırah uygulaması bitiyor. Bütçeye göre, kamudaki makam ve servislerin demirbaş kullanım süreleri ve standartları tek tek belirlenecek.ANKARA- Kamu harcamalarının azaltılmasına dönük önlemler paketi çerçevesinde memuriyete yeni başlayanlar ile dönüş yapanlara harcırah verilmesi uygulaması kalkıyor. Düzenlemeye göre, Harcırah Kanunu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlar ile özel hükümler gereğince anılan Kanun kapsamı dışında yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, istihdam edilme şekline bakılmaksızın ilk defa veya yeniden göreve alınanlar ile bunların aile fertlerine harcırah ödenmeyecek. Bu amaçla başka bir adla ödeme de yapılamayacak. Maliye Bakanlığı yetkilileri, halen işe yeni başlayan ile memuriyete geri dönenlere ortalama 300-400 milyon lira harcırah ödendiğini bildirdiler. Yetkililer, örneğin İstanbul’da oturup da, tayini Hakkari ya da Kars’a çıkan bir memur için bu rakamın 700 milyon liraya kadar ulaştığını ifade ettiler. 2002 Bütçe Kanun tasarısı, memur alımına da sınırlama getirdi. Buna göre, genel ve katma bütçeli idareler, bağlı döner sermayeler, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, sosyal güvenlik kuruluşları, genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlar, mahalli idareler ile bunların birlik ve müesseseleri, özelleştirme kapsamındakiler dahil KİT’ler ve Türk Telekom, yeni yılda ihtiyaç duyduğu personeli önce kendi bünyesindeki nitelikleri uyan personel arasından, yoksa diğer kamu kuruluşlarından karşılayacak. Bu arada 2002 yılından itibaren kamuda performansa dayalı bütçe uygulaması da pilot olarak uygulamaya girecek. Bütçe Kanun Tasarısı’ndaki düzenleme çerçevesinde yeni yılda şu birimlerde performansa dayalı bütçe hayata geçirilecek: Uygulama çerçevesinde ilgili birimlerin başlangıçtaki ödenek ve hedefleri ile yıl sonundaki durum karşılaştırılacak ve performans ölçümü gerçekleştirilecek. Bu yöntem ile düşük performans gösteren kamu yöneticilerinden hesap sorulacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT