BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yeni memura harcırah yok

Yeni memura harcırah yok

Kamu harcamalarının azaltılmasına dönük tedbirler paketi çerçevesinde memuriyete yeni başlayanlar ile dönüş yapanlara harcırah verilmesi uygulaması kalkıyor.ANKARA - Kamu harcamalarının azaltılmasına dönük tedbirler paketi çerçevesinde memuriyete yeni başlayanlar ile dönüş yapanlara harcırah verilmesi uygulaması kalkıyor. TBMM’ye sevkedilen 2002 yılı Bütçe Kanun Tasarısı’nın 6. maddesinde kamu harcamalarında etkinliği artırıcı tedbirlere yer verildi. Düzenlemeye göre, Harcırah Kanunu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlar ile özel hükümler gereğince anılan Kanun kapsamı dışında yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, istihdam edilme şekline bakılmaksızın ilk defa veya yeniden göreve alınanlar ile bunların aile fertlerine harcırah ödenmeyecek. Bu amaçla başka bir adla ödeme de yapılamayacak. Kurum ve kuruluşlar arasında veya bunların başka yerlerdeki birimleri arasında naklen ataması yapılanlar ile başka yerlerde sürekli veya geçici olarak görevlendirilenler de harcırah talep etmediklerine dair yazılı beyanda bulunacak. Bu kişilere Harcırah Kanununda veya özel mevzuatlarında bu atama veya görevlendirmeler için öngörülen harcırah verilmeyecek. 2002 Bütçe Kanun tasarısı, memur alımına da sınırlama getirdi. Buna göre, genel ve katma bütçeli idareler, bağlı döner sermayeler, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, sosyal güvenlik kuruluşları, genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlar, mahalli idareler ile bunların birlik ve müesseseleri, özelleştirme kapsamındakiler dahil KİT’ler ve Türk Telekom, yeni yılda ihtiyaç duyduğu personeli önce kendi bünyesindeki nitelikleri uyan personel arasından, yoksa diğer kamu kuruluşlarından karşılayacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT