BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Filistin’de yapılmak istenen...

Filistin’de yapılmak istenen...

ABD Başkanı’ndan sonra İngiliz Başbakanı Tony Blair dillendirdi; Filistin Devleti kurulmalıdır!ABD Başkanı’ndan sonra İngiliz Başbakanı Tony Blair dillendirdi; Filistin Devleti kurulmalıdır! Bu kararda İngilizler’in ve ABD’lilerin asıl amaçları, seneler senesi İsrail devlet terörü altında inim inim inleyen Filistinlerin haklarını teslim etmek ve onları medeni alemin hür ve müstakil bir devleti olarak yapılandırmak ve böylece tanımak değildir. Böylesine samimi bir niyetleri olsa idi, anlaşma gereği, geçen kurulması gereken Filistin Devleti’ne sırt çevirmezler ve İsrail’in yanında yer almazlardı! Özellikle 11 Eylül terörist saldırısından sonra, pabucun pahalı olduğunu gören ABD’li yöneticiler, Filistin Devleti’ni bir an evvel kurmak ve tanımak gereğini duydular. Tabii, kurup tanımak istedikleri Filistin Devleti’ni A’dan Z’ye kadar her şeyiyle kendileri dizayn edecekler ve bundan böyle de kendilerinin güdümünde olacak! Buradaki esas gayeleri ise, İsrail Devleti’nin ısrarla yürüttüğü teröre karşı koyan; ABD ve İngiltere için kapalı kutu konumundaki İslami silahlı gruplardır. Çünkü bu grupların her birinin arkasında ayrı bir devlet vardır ve başta İsrail olmak üzere ABD ve İngiltere, silahlı bu gruplardan çekinmektedir. Zira şu anda ABD’nin savaşmakta olduğu Usame bin Ladin’in kökleri de Filistin’dedir! ABD ve İngiltere, Filistin Devleti’ni kurdurup tanımakla birlikte Arap aleminin de ufunetini üzerlerinden atacak ve Irak’la Suudi Arabistan’da yapacakları müdahalelerde daha rahat etme imkanını bulabileceklerdir! ABD ve İngiltere yetkilileri açık-seçik bir şekilde açıkladılar, buna göre; özellikle Orta Doğu’da ve Orta Asya’da harita yeniden çizilecektir! Orta Doğu’da en çekinilen bölge ise Filistin’dir. Şu veya bu şekilde Filistin kazanılmadan, yani kendi saflarına alınmadan, atılacak her adım yeni ve telafisi imkansız felaketleri beraberinde getirebilecekti. Ayrıca, ABD ve İngiltere savaşmakta oldukları Afganistan cephesini, şimdiki halde büyütmek istememektedir. Çünkü, Usame bin Ladin, Filistin mezaliminden destek almakta, hareketine meşruiyet kazandırmakta ve oradaki İsrail Devleti’nin terörünü ileri sürerek Arap ve İslam devletlerine çağrılar yapmaktadır. İslam ülkelerinde ve ayrıca dünyanın çeşitli yerlerinde baş gösteren Amerikan aleyhtarı gösteriler git gide büyümektedir. ABD ile İngiltere, Filistin Devleti’ni tanımakla akılları sıra supap ayarı yapmaktadırlar! Onlara göre, Orta Doğu’nun çıban başı Filistin’dir; Filistin Devleti’nin kurulması ile de bu çıban patlatılmış olacaktır! Zaten eskiden beri İngilizlerin taktiği böyle değil midir? Önce eşeği kaybettirirler, ardından buldurup sevindirirler! Buldum zannedenler ise, eşeklerinin İngiliz markalı olduğunu farkettiklerinde de iş işten geçmiş olur! Dün, aynı oyunu Hindistan Müslümanları üzerinde denediler. Hindistan Müslümanlarını bölerek Pakistan Devleti’ni kurdular. Daha sonra parçalayıp ikiye böldüler. Şimdilerde de o parçaları dağıtıp, bütünüyle yok etme sevdasındalar! Parçala, böl ve yönet! Mevcut Araplarda bir haysiyetli ses Filistin kalmıştı, onun da icabına bakılıyor!
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT