BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Düşman

Düşman

Asya’yı kanatlarını açmış, bir kartala benzetirsek bu kartalın bir kanadı Doğu Türkistan, bir kanadı Kafkaslardır. Kartalın başıysa Anadolu.Asya’yı kanatlarını açmış, bir kartala benzetirsek bu kartalın bir kanadı Doğu Türkistan, bir kanadı Kafkaslardır. Kartalın başıysa Anadolu. Düşman isimlendirilmiştir: Müslüman. Fırsat, bu fırsat. Çin, Doğu Türkistanlıları terörist ilân ediyor. Rusya, Çeçenistan’ı. ABD yarım asır boyunca dünyada terör rüzgârları estiren bu iki devlete katlanıyor. Kartalın kanatları tehlikede. Kartal, kanatlarını kaybederse, uçamaz. Kanatsız kartal, bir köşede dalıp dalıp eski günleri hatırlamaktan öte bir iş yapamaz. Doğu Türkistan ve Kafkaslarda her an her şey olabilir. Bu tehlike, Rusya tarafından Balkanlara da sıçratılacaktır. Rusya’da rejimler değişir. Rus milletinin emelleri hap aynı kalır. Onlar Çar Deli Petro’nun vasiyetini unutmayacaklardır. Değişmez gayeleri, sıcak denizlere inmektir. Önlerindeki sıcak sular, Akdeniz’dir. Onun için Türkiye’nin güçlenmesini, kartalın kanatlarını açmasını arzulamazlar. Bunu Çin de istemez. Doğu Türkistan, Türklerin ana yurdudur. Oradaki Müslüman Türklerle buradakiler bir elmanın iki yarısı. Çin, Türkiye’nin oralarla meşgul olmasına tahammül edemez. Doğu Türkistan 30 milyon civarında bir ülke. Çin’in kırkta biri kadar. Ne var ki yer altı zenginliklerine sahip. Afganistan gibi daha doğrusu bütün İslam memleketleri gibi onun da başına gelenler işletemediği serveti yüzünden. Hıristiyan, Musevi kökten dinciliği ile Rus ve Çin şovenizmi düşmanı göstermiştir. Düşman, Doğu Türkistan. Çeçenistan, Filistin. Düşman, Filipinler’de Moro Müslümanları, Keşmir’de Müslümanlar, Güney Afrika’da Müslümanlar, Balkanlar’da Müslümanlar. ABD sadece ikiz kulelerini kaybetmedi. Bugün ABD’nin prestiji de onmaz yaralar almıştır. Beyazsaray, resmen açıkladı. Duraklama dönemine girdiler. Duraklama dönemine girmiş Amerika’nın cihan devleti sorumluluğu da tehlikede. NATO kalkanı ardına saklanan Anglo-sakson niyeti dünyada böylesine muhayyel düşman mihraklar oluşturulmasına zemin hazırladı. Son hünerleri şu. Afganistan’a CIA ajanları sokarak Afganlıyı Afganlıya kırdırma hazırlığındalar. Onu, Türk askerine yaptıracaklardı. Kanmadık. Bunun üzerine kendi askerlerini harcamamak için ‘parçala ve yut’ politikasını tekrar gündeme getirdiler. Artık Taliban vs. demode bahane. Süper gücün, dünya liderinin adil olması lazım. Evet ABD, 11 Eylül’de korkunç bir saldırıya uğramıştır. 7 bin civarında evladını kaybetmiştir. Ama bu ağır neticeye rağmen bir cihan devleti, delil, iz, işaret olmadan nasıl oluyor da sırf intikam saikiyle bir ülkeye taarruz ediyor, oraya tonlarca bomba yağdırıyor, sivilleri katlediyor, yetmiyor o ülkeye ajanlar sokarak iç savaş çıkartmak istiyor? Zemin, Putin, Şaron Bush’tan yüz buluyorlar. Manzara kaygı vericidir. Düşman, istiklalini isteyen Müslümanlar. Müstakil kalmak isteyen Müslümanlar. Düşman, yer altı yer üstü zenginliklere sahip İslam ülkeleri. Şimdi “düşman Afganistan” iç savaşa sürükleniyor. Bir zamanlar o iç savaşı Türkiye’ye yaşattılar. Önce sol-sağ kavgaları. Sonra Kürt-Türk. Bugün sırada Afganistan var, yarın bir başka İslâm ülkesi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT