BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Enerji’ye Hazine garantisi

‘Enerji’ye Hazine garantisi

Enerji Bakanı Zeki Çakan ve Devlet Bakanı Kemal Derviş’in, dün gerçekleştirdiği ‘Enerji Zirvesi’nde, YİD projeleri olarak bilinen 29 enerji santralinin durumları açıklığa kavuşturuldu. Buna göre, ilgili santralların en geç 2002 yılı sonuna kadar faaliyete geçmeleri durumunda garantiden yararlanabilecekleri, bu tarihe kadar faaliyete geçmemeleri durumunda, garantinin geçersiz sayılacağı bildirildi.ANKARA- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan, 29 Yap-İşlet-Devret (YİD) projesinden en geç 2002 yılı sonuna kadar faaliyete geçecek olanlara, 10 yıllık Hazine garantisi verileceğini açıkladı. Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Çakan, YİD projelerini görüşmek üzere dün biraraya geldiler. Toplantının bitiminde bir basın açıklaması yapan bakanlar, YİD projelerine ilişkin Hazine garantisi hakkında alınan kararları açıkladılar. Bakan Çakan, yapılan görüşmeler ve sağlanan mutabakata bağlı, 10 yıllık garanti kapsamında ilgili santralların en geç 2002 yılı sonuna kadar faaliyete geçmeleri durumunda garantiden yararlanabileceklerini, bu tarihe kadar faaliyete geçmemeleri durumunda, garantinin geçersiz sayılacağını bildirdi. Derviş: Maliyet düşmeli Bakan Derviş yaptığı açıklamada, “Enerji sektöründe en önemlisi, artık varlık satışına da geçip, özel sektörün girişimci ruhunu ve kaynaklarını enerji sektörüne hızla aktarmak ve enerji sıkıntısını çözmektir” dedi. Türkiye’nin, hızla kalkınabilmesi için uzun ve güvenilebilir enerjiye ihtiyacı olduğunu belirten Derviş, “Enerji, uzun vadeli kararlar gerektiren bir sektör. O konuda bakanımızla birlikte çok çalışıp, ileriyi garanti altına almamız lazım. Sadece miktar değil, mümkün olduğu kadar hızla enerji maliyetini de düşürmemiz lazım” diye konuştu. En kötü şeyin, kararların sürüncemede kalması olduğunu vurgulayan Derviş, bundan hem devletin hem özel sektörün hem de Türk halkının zarar gördüğünü ifade etti. Devirler kapsam dışı Bakan Çakan da, işletme hakkı devirlerine Hazine garantisi verilmeyeceğini belirterek, bu santral ve dağıtım tesislerinin “Varlık satışı” yoluyla elden çıkarılması konusunda, Hazine, DPT, Özelleştirme İdaresi ve Enerji Bakanlığı’ndan temsilcilerin bulunduğu bir komisyon tarafından, en geç 1.5 ay içinde bir eylem planı hazırlanmasının kararlaştırıldığını vurguladı. Hazine garantili 29 YİD projesinin 17 adeti rüzgâr, 7 adeti elektrik, 4 adeti doğalgaz ve bir adedi ise jeotermal enerji santralından oluşuyor. Toplam kurulu gücü 1,400 megawatı (mw) bulan santrallar tamamlandığında, üretecekleri enerji miktarı ise 7 milyar 41 milyon kilowatsaati (kwh) bulacak. Garantinin şartları 29 YİD’e sağlanacak garantilerin şartları ise kısaca şu maddelerden oluşuyor; Santraller en geç 2002 yılı sonu itibariyle işletmeye geçecekler, aksi taktirde garanti hükümsüz olacak. Şirketler daha önce Bakanlık ile uzlaşmış oldukları Elektrik Satış Tarifesi’nde, herhangi bir artışa neden olacak değişiklik yapamayacaklar. Sağlanacak kredilerin vadesi (kullanım+geri ödeme) asgari 4 yıl olacak. Belirtilen prensipler çerçevesinde dökümanların revize edilmesini müteakip garantör sıfatıyla Hazine görüşleri alınacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT