BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Atatürk ve milliyetçilik

Atatürk ve milliyetçilik

Bugün Cumhuriyetimizin 78. yıldönümüdür, hepimize kutlu olsun. Cumhuriyetimizi büyük liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e borçlu olduğumuzu bir kez daha saygı ile hatırlayalım. Milliyetçilik, Atatürkçü düşünce sisteminin başlıca ilkelerinden biridir.Bugün Cumhuriyetimizin 78. yıldönümüdür, hepimize kutlu olsun. Cumhuriyetimizi büyük liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e borçlu olduğumuzu bir kez daha saygı ile hatırlayalım. Milliyetçilik, Atatürkçü düşünce sisteminin başlıca ilkelerinden biridir. Öteki Atatürk ilkelerinden ayrılamaz. Milli Mücadele Türk milliyetçiliğine ve Türk milletinin bağımsız yaşama azmine dayandırılarak kazanılmıştır. Tam anlamıyla inançlı bir milliyetçi olan Atatürk fikir ve devlet adamı olarak acı günler yaşayan Türk milletini yeniden güven duygusuna kavuşturmuş bütün millete Türk olmanın mutluluğunu ve gururunu duyurmuş, Türk milliyetçiliğini şahlandırmış ve doğru bir çizgiye yerleştirmiş önderdir. Mustafa Kemal, Ankara’ya gelişinin ertesi gününde 8 Aralık 1919’da Ankarılılara hitaben şu konuşmayı yapmıştır: “Milletimiz aleyhine söylenenler bütünüyle iftiradır. Milletimizin büyük kabiliyetleri tarihen ve mantıken sabittir. “Milletimiz büyük güçlükler içinde bir imparatorluk vücuda getirdi. Ve bu imparatorluğu altıyüz yıldan beri tam bir ululuk ve büyüklükle sürdürdü. Bunu başaran millet elbette yüksek siyasi ve idari niteliklere sahiptir. Böyle bir durum yalnız kılıç gücüyle vücuda gelemezdi. Dünya bilir ki, Osmanlı devleti çok geniş olan ülkesinde bir sınırdan öbür sınırına ordusunu olağanüstü bir süratle ve tamamen donatılmış olarak naklederdi. Böyle bir harekete yalnız ordu teşkilatının değil bütün idari şubelerinin son derece mükemmel işlediğinin ve kendilerinin kabiliyetli olduğunun delilidir. Milletimizin zalim olduğu iddiası da sırf iftiradan, baştan başa yalandan ibarettir. Hiçbir millet, milletimizden daha çok yabancı unsurların inanç ve adetlerine riayet etmemiştir. Hatta denebilir ki başka dinlere mensup olanların dinine ve milletine riayetkâr olan yegâne millet bizim milletimizdir. Fatih İstanbul’da bulduğu dini ve milli teşkilâtı olduğu gibi bıraktı. Rum patriği, Bulgar eksarhı ve Ermeni kategigosu gibi Hıristiyan din reisleri imtiyaza sahip oldu. Kendilerine her türlü serbestlik verildi. İstanbul’un fethinden beri Müslüman olmıyanların mazhar bulundukları bu geniş imtiyazlar milletimizin dinen ve siyaseten dünyanın en müsaadekâr ve civanmert bir millet olduğunu isbat eden en büyük delildir. (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri c. 2 2. baskı s. 8-9) Ülkemiz bu çok sevinçli günlerimizde maalesef ağır bir ekonomik kriz geçirmektedir. Bunu büyük Atatürk’ün “TÜRK ÖĞÜN, ÇALIŞ GÜVEN” sözlerine uyarak atlatabiliriz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT