BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > SOHBET

SOHBET

İnternet hizmetleriPeygamber efendimiz, (İlim, Çin’de de olsa alınız) buyurdu. Yani ilim, dünyanın en uzak yerinde olsa, hatta kâfirlerde bulunsa da, gidip almak gerektiğini bildirdi. Dinimizin güzel ahlâkını herkese tanıtmak için gerekli vasıtaları, en uzak yerde bile olsa arayıp, bulup öğrenmek, yapmak, insanlığın hizmetine sunmak, beş vakit namazdan sonra, en birinci vazifedir. Kur’an-ı kerimde, bütün insanları, sonsuz saadete kavuşturmak için, her müslümanın gücü yettiği kadar durmadan çalışması, günün şartlarına uygun en mükemmel vasıtaları yapması emrediliyor. İnsanlara huzur veren dinimizi tanıtabilmek için, müslümanların mevcut teknik vasıtaların hepsini yapmaları ve kullanmaları şarttır. Bunu yapmıyan müslüman, dinini, milletini koruyamaz ve büyük günaha girer. Hatta, bir İslâm şehrinde, yeni bulunan bir alet, bir vasıta yapılmayıp, bu yüzden bir kişi zarar görürse, o şehrin idarecileri mesuliyet altında kalır. Zamanımızda her türlü yayın ve propaganda yolu ile, [kitap, dergi, gazete, tv, radyo ve filmler ile] herkes belli bir gaye için yoğun bir propaganda yapmaktadır. Doğru ile yanlış, hak ile bâtıl karışmış hâldedir. Gün geçtikçe de yanlışların içinden doğruları ayırabilmek zorlaşmaktadır. Eğer, nakil esas alınarak İslâmiyet anlatılıp yayılırsa, hak ile bâtıl birbirinden ayrılmış olur. İnsanlık için faydalı çalışmalara destek olanlar, elinden geldiği kadar yardım edenler, dinimizde en büyük sevab olan emr-i maruf ve nehy-i münker [İyiliği emretme, kötülüğü nehyetme] sevabına kavuşurlar. İslâm ahlâkının yayılmasına mani olan; milletleri sömürerek, bütün gelirlerini kendi zevk ve eğlenceleri için, insanları köle yapmak için kullanan kimselerin elinden, masum insanları kurtarmak ve saadete kavuşmalarına vasıta olmak akl-ı selim sahibi her insanın vazifesidir. Günümüzün kültür savaşında, önemli bir yeri olan internet bütün dünyaya hızla yayılmakta, her inançtaki insanlar, düşüncelerini bu vasıta ile de yaymaya çalışmaktadır. İşte bu maksatla biz de, dinimizin güzel ahlâkını bütün dünyaya yaymak, doğruyu, faydalıyı bulmada insanlara yardımcı olmak için birkaç yıldır İnternetle de hizmet vermekteyiz. Maksadımız insanların islâm ahlâkı ile tanışıp rahat ve huzura kavuşmalarıdır. Dünya ve ahiret saadetine erişmeleridir. İslâmın güzel ahlâkına sahip olandan, kimseye zarar gelmez. O, herkesin iyiliğine, yardımına koşar. Vatanına, milletine zarar vermez. Vatanını, milletini sever. Peygamber efendimizin, (Müslüman, elinden ve dilinden hiç kimsenin zarar görmediği kimsedir.) hadisi şerifi bunu çok güzel ifade etmektedir. İnternetten istifade şekli 1- İhlas internet adresine (ihlas.net.tr) girip, Web Sayfalarından Dinimi Ögreniyorum’a tıklattığınız zaman, merak edip öğrenmek istediğiniz her bilgiye rahatlıkla ulaşabileceğiniz konu başlıklarını göreceksiniz. Konu başlıklarına tıklattığınız zaman ise bu konuyla ilgili bütün bilgileri ayrıntılı bir şekilde alabileceksiniz. Burada en emin, en doğru, en doyurucu bilgiyi bulabileceksiniz. İstifadenize sunulan bilgiler, konularında uzman bir kurul tarafından hazırlanmaktadır. Bu bilgilerden bazıları şunlardır: Felsefenin dindeki yeri. Mezheplerin çıkışı. Reenkarnasyon, kadının İslâmiyetteki yeri. İslâmiyete göre kadının örtüsü nasıl olmalıdır? Allahü teâlânın varlığının isbatı. Tarikat, tasavvuf. Tefsir ve mealden dinimizi öğrenmek mümkün mü? Din, zamana göre değişir mi? Bid’atın yani ibâdetlerde yapılan değişikliğin dindeki yeri. Büyüden kurtulmanın çaresi v.s. 2- Bu bilgilerin dışında özel olarak sorup öğrenmek istediğiniz, merak ettiğiniz her türlü dini meselenizi, çözmek için e-mail göndermeniz kâfidir. En güvenilir kaynaklardan alınacak sağlam bilgi en kısa zamanda adresinize ulaştırılır. 3- Yine İhlas internet adresine girip, Web Sayfalarından Hakikat Kitabevi Yayınlarına tıklattığınız zaman, Türkçe ve birçok yabancı dillerde, binlerce kaynaktan derlenen bir hazine olan kitaplarla karşılaşacaksınız. Öğrenmek istediğiniz, her türlü dini konuyu en geniş şekilde burada bulabileceksiniz. 4- Ayrıca yıllardır gazetede mektup, telefon ve faks ile sürdürdüğümüz hizmetlerimiz de devam etmektedir. İsteyen istediği vasıta ile bizlere kolayca ulaşabilir. Adresi olan ve isteyen herkese faks veya mektupla da özel cevap veriyoruz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT