BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Avrupa Ombudsmanı

Avrupa Ombudsmanı

Avrupa Birliği Andlaşması 1992 Maastricht Antlaşması 138. maddesine göre bir Avrupa Ombudsmanlığı tesis etti. Eski Finlandiya Ombudsmanı Jacob Sederman ilk Avrupa Ombudsmanı seçildi. Avrupa Ombudsmanları Avrupa Parlamentosunun yeni seçimine kadar görev yaparlar. Sederman 1 Eylül 1995’te göreve başladı.Avrupa Birliği Andlaşması 1992 Maastricht Antlaşması 138. maddesine göre bir Avrupa Ombudsmanlığı tesis etti. Eski Finlandiya Ombudsmanı Jacob Sederman ilk Avrupa Ombudsmanı seçildi. Avrupa Ombudsmanları Avrupa Parlamentosunun yeni seçimine kadar görev yaparlar. Sederman 1 Eylül 1995’te göreve başladı. Avrupa Ombudsmanı (EO) Avrupa Birliği’nin müesseseleri ve kurullarının -ki bunlara Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa Parlamentosu, Ekonomik ve Sosyal Komite, Avrupa Yatırım Bankası ve Adalet Divanı (kazai rolü hariç) dahildir- kötü çalışmalarına dair şikayetleri inceler. Avrupa ombudsmanı şimdiye kadar az şikayet almıştır. 1997’de 1181 yeni şikayet alınmıştı. Bu 1998’de alınan şikayetlerde yüzde 40 bir artış göstermekteydi. Avrupa Birliği 1998’in ilk yarısında aldığı şikayetlerde yeniden bir yüzde 15’lik artış görülmüştür. Kötü Yönetimin ne olduğu Antlaşmada tarif edilmemiştir fakat Ombudsman ilk birkaç yılında kötü yönetimin ne olduğuna dair bazı izahat vermiştir. Bir kere Avrupa Birliği müesseseleri eğer Avrupa Birliği hukukuna veya Adalet Divanının bir kararına aykırı hareket ediyorlarsa kötü yönetim vardır. Ombudsman ayrıca idari usulsüzlükler, idari ihmaller, yetki tecavüzü, ihmal, kanunsuz prosedürler, dürüstlük dışı, yeteneksizlik, ayırımcılık, lüzumsuz erteleme, bilgi vermeme gibi misallerden ayrıntılı bir liste yapmıştır. Avrupa Birliği Partlamentosu neyin kötü yönetim olduğunu Ombudsmanın 1996 yılı Senelik Raporunda olduğu gibi kabul etmiştir. Parlamento ayrıca kötü yönetimin daha sarih bir tarifini istemiştir. Bunun üzerine Avrupa Ombudsmanı, Avrupa Birliğindeki devletlerin milli ombudsmanlarına müracaat ederek kendi kazaları dahilinde kötü yönetimin nasıl tarif edildiğini sormuştur. Gelen cevaplardan kötü yönetimin bir kamu kuruluşunun kendini bağlayan bir kural veya prensibe aykırı hareket ettiği zaman var olduğunu tespit etmiştir. Avrupa Ombudsmanı Avrupa Parlamentosunun siyasi faaliyetleri hakkında şikayetleri dinlemez. Avrupa Ombudsmanına bir üye devlet vatandaşı hakiki veya tüzel kişilerin şikayetlerini dinler. Hakiki şahısları bir üye devlette ikamet etmeleri tüzel kişilerin de üye bir devlette merkezleri bulunması lazımdır. Şikayetler şikayetçinin şikayetin esasını öğrendikten sonraki iki yıl içinde yapılması gereklidir. Halbuki mesela İngiltere kamu sektörü ombudsmanı için bu süre bir yıldır. Avrupa Ombudsmanına verilen bir yetki kendi başına tahkikat açabilmesidir. 1997’de Avrupa Ombudsmanı kendi başına dört tahkikat yapmış ve raporunu Avrupa Parlamentosuna vermiştir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT