BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Karşılıksız çek’e hapis yok

‘Karşılıksız çek’e hapis yok

Anayasa’da yapılan değişiklik doğrultusunda, karşılıksız çek verme suçuna, hapis cezası yerine, çek bedeli kadar ağır para cezası getiriliyor.ANKARA - Anayasa’da yapılan değişiklik doğrultusunda, karşılıksız çek verme suçuna, hapis cezası yerine, çek bedeli kadar ağır para cezası getiriliyor. Çek hesabı açması yasaklanmış dönemde kişi hesap açarsa 1 yıldan 5 yıla kadar hapis, yasaklı kişiye hesap açan banka da 300 milyon liradan 1 milyar liraya kadar para cezasına çarptırılacak. Adalet Bakanlığı’nın, bir süre önce Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer başkanlığında oluşturduğu komisyon, Çek Yasası’nda değişiklik yapılmasına ilişkin çalışmasını tamamladı. Komisyonun değişiklik taslağı, Adalet Bakanlığı’na teslim edildi. Komisyon, Anayasa’daki değişiklik karşısında ticari hayatta sıkıntı yaşanmaması, adliyelerde davaların beklememesi için, değişikliklerin bir an önce yasalaşması dileğinde bulundu. Komisyon, Anayasa’nın 38. maddesine eklenen, “Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz” hükmü doğrultusunda, 3167 sayılı Çek Yasası’nın 16. maddesindeki “karşılıksız çek verme suçlarına 5 yıla kadar hapis cezası verileceğine” ilişkin hükmü kaldırdı. Türk Ticaret Kanunu’nun 692 ve 693. maddelerindeki unsurları taşıyan çeklerin doğrudan karşılıksız çıkması halinde, fiil başka bir suçu oluştursa dahi çek bedeli kadar ağır para cezası verilecek. Bu para cezası ödenmezse hapis cezasına çevrilemeyecek. Bu durumda para cezası, Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Yasa hükümlerine göre tahsil edilecek. Eğer karşılıksız çek “hile”, “sahtecilik” ve “dolandırıcılık” kastıyla verilmişse ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun genel hükümleri uygulanacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT