BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ABD’de İslam’a ilgi büyüyor

ABD’de İslam’a ilgi büyüyor

Aleyhte yayınlara ve hatta ‘terör eşittir İslam’ iğrenç iftira ve yakıştırmalarına rağmen, Amerika’da İslamiyet’e ilgi giderek artıyor.Aleyhte yayınlara ve hatta ‘terör eşittir İslam’ iğrenç iftira ve yakıştırmalarına rağmen, Amerika’da İslamiyet’e ilgi giderek artıyor. İkiz Kuleler’e 11 Eylül’deki saldırının ardından yapılan kamuoyu yoklamalarında, Amerikalılar’ın İslam’a ve müslümanlara bakış açıları yüzde 55’leri geçen oranda negatif idi. Son yapılan bir kamuoyu araştırmasında bu durum şimdi tam tersine döndü. Yüz Amerikalı’dan 65’i şimdilerde, “İslamiyet’in bir barış dini olduğuna ve terörü yasakladığına” inanıyor. Bu oranın böylesine ters dönmesinde, Amerikalı yetkililerin her açıklamalarında, ‘mücadelenin İslamiyet’e değil teröre karşı olduğunu’ ısrarla vurgulamalarının payı büyük. Ayrıca Amerika’daki cami, dernek, vakıf ve benzeri İslami teşekküllerin kapılarını herkese açmalarının ve de terörü ta başından lanetlemelerinin büyük etkisi oldu. Bu basiretli yaklaşım, müslüman olmayan Amerikalılar’ın camilere ve İslam merkezlerine turlar düzenlemelerini, İslamiyet ile ilgili olarak birinci elden bilgi edinmeye başlamalarını kolaylaştırdı. İlgi arttıkça, bilgi edinmeye yöneliş fazlalaştıkça, fanatik haçlı zihniyetine sahip sabit fikirliler haricindeki ana kitlenin kanaat ve yaklaşımlarında olumlu değişim meydana geldi. Dahası, müslüman olan Amerikalılar’ın sayısında, büyük artış görüldü. Açıkçası Amerika’da İslamiyet çığ gibi büyüyor ve en hızlı yayılan din konumunu sürdürüyor. İslam’da terör yoktur ortak görüşü Geçtiğimiz Perşembe, Amerika’daki Museviler’in önde gelen düşünce kuruluşlarından birisi olan Washington Enstitüsü’nde, ilginç bir toplantı yapıldı. Toplantıda, “İslam ve Güç kullanma: Çağdaş İslam düşünürlerinin terörizm, şiddet ve çatışma hakkındaki görüşleri” konu edildi. Toplantının konuşmacıları, Amerikan Üniversitesi İbni Haldun İslami Araştırmalar Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Akbar Ahmed ile, Kudüs Hebrew Üniversitesi İslam Tarihi profesörlerinden Dr. Emmanuel Sivan idiler. İki ayrı perspektiften yapılan konuşmalarda ortaya konulan en çarpıcı ortak nokta, “İslamın terörü yasaklayan büyük bir din olduğu, teröre bulaşan azınlıktaki radikallerin asla geniş kitlelerin inandığı hakiki İslamı temsil etmediği” açıklamalarıydı. Prof. Dr. Akbar Ahmed çok yerinde bir tesbit ile, “günümüzde İslam dünyasında hem lider hem de alim eksikliği” olduğunun altını çizdi. “Amerikan ve Batı medyasının konuyu taraflı yaklaşımla çarpıttığını, İslam adına konuşanların çoğunlukla aynı görüşü tekrarlayan ön yargılılardan seçildiğini, karşı ve farklı görüşlere yer verilmediğini, bunun da yanlışlığını ve nefreti körüklediğini” belirtti. İslam hoşgörü demek Dr. Ahmed, “Aşırılıklardan ve yanlışlıklardan uzak orta yolun, Molla Cami ve Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri gibi büyük alimlerin işaret ettiği hoşgörüyü emreden gerçek İslamiyet olduğunu” da söyledi. “Ancak günümüzde İslam Dünyası’ndaki lider ve gerçek alim boşluğunu maalesef radikaller, politikacılar, diplomat ve gizli servis mensupları dolduruyor” diyen Dr. Ahmed, “medreselerin ıslah edilmesinin, eğitim ve medyanın, gerçek İslam’ın öğrenilmesinde çok önemli fonksiyonları vardır” şeklinde konuştu. Dr. Ahmed’in tesbitleri de, dikkat çektiği çareler de çok yerindeydi. Gerçekten, ‘doğru bilgi edinmeden, hiç doğru fikir sahibi’ olunur mu? Değerli okuyucularıma ve başta Amerika olmak üzere bütün dünyada İslamiyet’e ilgi duyanlara, (İngilizce, İspanyolca, Rusça, Almanca, Fransızca, Türkçe, Arapça, Urduca ve Farsça dahil) 15 ayrı lisanda yazılmış, gerçek İslam alimlerinin yüzlerce doğru din kitaplarını, şu internet adreslerinden ücretsiz edinmelerini tavsiye ederim: 1) www.hizmetbooks.org 2)www.hakikatkitabevi.com Cenabı Hak bütün insanlığı, radikaller ile teröristlerin şerrinden, din tüccarı olmuş sahte din adamlarının ve politik islam istismarcılarının tasallutundan korusun! ........ Tel: 1.202.737.7508 Faks: 1.202.737.7509
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT