BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AB’yi istiyoruz

AB’yi istiyoruz

Türk halkının çoğunluğu Avrupa Birliği’ne hemen üye olmayı isterken sadece %14’ü karşı çıkıyor Avrupa Birliği Komisyonu, AB’ye aday ülkelerin Birliği nasıl algıladıklarını tespit etmek amacıyla Türkiye’de bir araştırma yaptı. Araştırmaya katılanların yüzde 60’ı Türkiye’yi AB içinde görmek istediğini belirtti. Araştırmada, “kendinizi Avrupalı mı Türk mü hissediyorsunuz” sorusuna, halkın yüzde 41’i “hem Türk hem Avrupalı”, yüzde 57’si ise sadece “Türk” cevabını verdi. Üyelik 2010’da Araştırmada, “Türkiye AB’ye üye olmakla bir şey kazanır mı” sorusuna ise, halkın yüzde 69’u “evet” derken, “AB Türkiye’nin üyeliğinden bir şey kazanır mı” sorusuna da halkın yüzde 58’i “evet” karşılığını verdi. Aynı soruya yüzde 28’in cevabı ise “hayır” oldu. Türkiye AB’ye ne zaman üye olur” sorusuna ise halkın büyük çoğunluğu 2006 ile 2010 yıllarını gösteriyor.BRÜKSEL - Avrupa Birliği Komisyonu AB’ye aday ülkelerin Birliği nasıl algıladıklarını tespit etmek amacıyla bir araştırma hazırladı. Eurobarometre yönetiminde hazırlanan rapor, AB adına Konsensus Araştırmalar ve Danışmanlık Firması tarafindan 1-22 Ekim 2001 tarihleri arasında 1000 kişi ile yapılan söyleşi ile düzenlendi. ¥ Araştırmanın birinci bölümünde genişleme sürecine ilişkin Türk halkının bilgisi tartılıyor. Bu çerçevede Türkiye’de halkın yüzde 86’sının Türkiye’nin AB’ye aday olduğunun bilincinde olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte, AB’nin genişleme sürecine ilişkin politikalarından haberdar olma oranı yüzde 57’de kalıyor. AB üyeliğine destek konusunda ise araştırmada, halkın yüzde 60’ı, Türkiye’nin AB’ye üye olmasını desteklerken yüzde 14’ü buna karşı çıkıyor. ¥ ”Türkiye’nin AB’ye üyeliği referanduma sunulsa ne yönde oy kullanırsınız?” sorusuna verilen cevaplar ise, yüzde 68 “evet”, yüzde 2 “hayır” ve yüzde 4 de “oylamaya katılmam” şeklinde. ¥ AB’nin imajının nasıl görüldüğü şeklindeki soruya, Türkiye’de halkın yüzde 51’i olumlu, yüzde 16’sı tarafsız, yüzde 25’i de olumsuz yanıt veriyor. “AB kurumlarını tanıyor musunuz” sorusuna, Türkiye’de halkın yüzde 95’i AB’yi duyduklarını ve haberdar olduklarını, yüzde 75’i Avrupa Parlamentosu’nu bildiklerini, yüzde 6’sı da Avrupa Komisyonu’nu bildiklerini ifade ediyorlar. ¥ AB’ye güveniyor musunuz? sorusuna ise halkın yüzde 53’ünün güvendiği, yüzde 34’ü de güvenmediği yanıtını verdiği ortaya çıkıyor. ¥ AB kurumlarına güveniyor musunuz? sorusuna ise halkın yüzde 34’ü Avrupa Parlamentosu’na güvenirken, yüzde 3’ü de güvenmiyor. ¥ Uluslararası kurumlara güven konusunda Türkiye’de başı AB çekiyor. Halkın yüzde 58’inin önce AB’ye güvendiği, yüzde 53’ünün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne güvendiği, yüzde 48’inin de Birleşmiş Milletler’e güvendiği ortaya çıkıyor. NATO ise yüzde 46 ile dördüncü sırada yer alıyor. Halkın yüzde 33’ü NATO’ya güvenmiyor. ¥ Halkın en güvenmediği uluslararası örgütler arasında yüzde 23 ile Uluslararası Adalet Divanı, yüzde 28 ile AGİT ve yüzde 32 ile Avrupa Konseyi yer alıyor. ¥ Türkiye’nin ilerleme raporlarını kaleme alan Avrupa Komisyonuna güven de oldukça düşük. Halkın yüzde 28’i Avrupa Komisyonuna güvenirken yüzde 23’ü hiç güvenmiyor. ¥ Araştırmadaki sorulardan iki tanesi oldukça dikkat çekici. Birincisi “kendinizi Avrupalı mı Türk mü hissediyorsunuz? sorusuna, halkın yüzde 41’i hem Türk hem Avrupalı, yüzde 57’si ise sadece Türk yanıtını vermiş. Yine halkın yüzde 41’i, Avrupa’lı olmaktan gurur duyduğunu? açıklarken halkın 34’ü de “gurur duymadığını” belirtiyor. ¥ Türkiye AB’ye ne zaman üye olur? sorusuna verilen cevaplar da oldukça ilginç. Halkın yüzde 8’i Türkiye’nin 2003 yılında, yüzde 21’i 2004-2005 yılları arasında, yüzde 15’i ise 2006-2009 yılları arasında üye olacağını düşünürken, halkın yüzde 31’i Türkiye’nin 2010 yılından sonra AB’ye üye olabileceğini düşünüyor. Türkiye’nin AB’ye hiç üye olamayacağını düşünenlerin oranı yüzde 11’e ulaşırken, ilgisini çekmeyenlerın oranı da yüzde 14. ¥ Türkiye AB’ye üye olmakla bir şey kazanır mı? sorusuna halkın yüzde 69’u evet derken, AB, Türkiye”nin üyeliğinden bir şey kazanır mı? sorusuna halkın yüzde 58’i evet cevabı vermiş; aynı sorıuya yüzde 28’in cevabı ise “hayır”.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT